lördag 26 maj 2018

A look at Leahlani Skincare


Någon mer än jag som suktat länge efter att få testa de magiska produkterna från hypade Leahlani Skincare? :)

Ända sedan jag upptäckte märket för kanske 2 år sedan så har jag velat prova produkterna men de har bara funnits tillgänglig i utländska - framförallt amerikanska - webshoppar som skulle innebära dyra moms-påslag. Men så helt plötsigt tog skandinaviska webshoppen Alice and White in dem och lyckan var total! Jag har köpt två utav produkterna och filar på recensioner på dem som kommer att lägga upp framöver. Men först tänkte jag presentera detta fantastiska märke lite närmre eftersom det fortfarande är en liten doldis här i Sverige.

Leahlani Skincare skapades av Leah som är en certifierad holistisk hudvårdsexpert och botanisk alkemist. Leahlani Skincare beskrivs som en lyxigare naturlig hudvårdslinje gjord av färsk hawaiiska nektar och kraftfulla tropiska oljor. Produkterna tillverkas i små färska batcher varje vecka på Hawaii.

Leahlani är en resa som började med Leah's kamp mot svår cystisk akne för tio år sedan. Ödet ledde henne till Spa Luna, en holistisk estetikerskola på ön Maui, Hawaii. Med ingen tidigare kunskap om hudvård och trots att Leah aldrig haft ansiktsbehandling i hela sitt liv kände hon starkt för att lita på sin intuition och tack vare nyfikenhet och en strävan efter naturlig läkning flyttade hon till Maui för att utbilda sig. Under de närmaste åren fördjupade hon sig i holistiska hudvårdsområdet. Inspirerad, satte hon sig ner för att skapa en linje av hudvård som skulle förvandla en "rutin" till en "ritual". Leah skulle inte bara läka hennes hud, utan även andras och Leahlani Skincare var fött.

Från Leahlanis hemsida om hennes produkter:

"My intention is that you fall in love with your skincare ritual, from the second you open each jar. I invite you to experience a unique way to care for your skin, using products that combine some of the most opulent and luxurious ingredients that ensure that every step of their use is a celebration for the senses. Each time you open your jar, I hope you can escape into moments of pure serenity and sensory bliss. From the pure tropical fragrances, soft shades of colors from mother natures palette, silken textures and effervescent bubbles of botanical magic, these moments are for you to savor.

When something is made by hand with love, you can feel it. Each jar and bottle of Leahlani harnesses that connection and is infused with aloha. Become inspired to care for your skin by setting the intention for healing, and each time that you touch your precious face, do so with tenderness and love."


Det Leah beskriver ovan gör att jag redan från start blev så intresserad av märket. Den passionen hon har för produkterna, det holistiska tankesättet och det jobbet hon lägger ner på att få fram den perfekta krämen eller rengöringen är fantastisk - och det märks på kvalitén och beskrivningen av varje produkt där hon förklarar vad alla ingredienser gör och hur den är tänkt att användas. Hon har tänkt på allt - produktdesign, dofter, beskrivning och innehåll - allt är genomtänkt.

Änsålänge finns det bara en hudvårds-serie och ett par kroppsprodukter men det kom även en Parfym-olja för ett tag sedan. Samma doft som en utav hennes storsäljare Bless Beauty Balm. På bilderna ser ni mina inköp - Bless Beauty Balm och Mermaid Mask. Båda är storsäljare. Jag använder i nuläget Bless Beauty Balm dagligen och den är jättefin mot min hud. Masken har jag inte hunnit prova så många gånger än men den är helt klart lovande. Återkommer med recensioner.

Har ni provat något från Leahlani? Eller är ni nyfikna på någon produkt? :)

***

English: Have you also been longing for trying the magic products from hyped Leahlani Skincare? :)

Ever since I discovered the brand maybe 2 years ago I have wanted to try the products but they have only been available in foreign - especially American - webshops that would cost expensive VAT. But then suddenly, the Scandinavian webshop Alice and White and I finally had the chance to buy them at reasonable price! I have bought two of the products and writing reviews at the moment. But first I thought of presenting this amazing brand a bit closer because they are still a little hidden gem here in Sweden and perhaps other parts of the world.

Leahlani Skincare was created by Leah, a certified holistic skin care expert and botanical alchemist. Leahlani Skincare is described as a more luxurious natural skin care line made of fresh Hawaiian nectar and potent tropical oils. The products are manufactured in small fresh batches each week in Hawaii.

Leahlani is a journey that began with Leah's fight against severe cystic acne ten years ago. The fate led her to Spa Luna, a holistic aesthetics school on Maui, Hawaii. With no previous knowledge of skin care and despite Leah had never gotten a facial treatment throughout her life, she felt strongly to trust her intuition and thanks to curiosity and pursuit of natural healing, she moved to Maui to educate herself. In the next few years she deepened in the holistic skin care area. Inspired, she sat down to create a line of skin care that would turn a "routine" into a "ritual". Leah would not only heal her skin, but also others and Leahlani Skincare was born.
 

From Leahlani's website about her products:

"My intention is that you fall in love with your skincare ritual, from the second you open each jar. I invite you to experience a unique way to care for your skin, using products that combine some of the most opulent and luxurious ingredients that ensure that every step of their use is a celebration for the senses. Each time you open your jar, I hope you can escape into moments of pure serenity and sensory bliss. From the pure tropical fragrances, soft shades of colors from mother natures palette, silken textures and effervescent bubbles of botanical magic, these moments are for you to savor.

When something is made by hand with love, you can feel it. Each jar and bottle of Leahlani harnesses that connection and is infused with aloha. Become inspired to care for your skin by setting the intention for healing, and each time that you touch your precious face, do so with tenderness and love."


What Leah describes above made me from the start so interested in the brand. The passion she has for the products, the holistic mindset and the work she's doing to get the perfect cream or cleanser is amazing - and it is noticeable on the quality and description of each product where she explains what all the ingredients do and how they are thought to be used. She has thought of everything - product design, scents, description and ingredients - everything is thought out.

At the moment there is only a skin care serie and a pair of body products, but there was also a Perfume Oil launched a while ago. The same fragrance as one of her bestsellers Bless Beauty Balm. On the pictures you can see my purchases - Bless Beauty Balm and Mermaid Mask. Both are top sellers. I currently use Bless Beauty Balm daily and it is very nice to my skin. I have not tried the mask so many times yet but it is clearly promising. Reviews will come.

Have you tried anything from Leahlani? Or are you curious about any product? :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar