lördag 6 oktober 2018

Recension/Review ~ Maria Åkerberg Liquid SoapMaria Åkerberg Liquid Soap Lime beskrivs som en fräsch och uppiggande flytande handtvål med en frisk doft från eterisk olja av lime. Innehåller milda och rengörande ingredienser från kokos och majs som tillåter huden att behålla sin naturliga, skyddande syramantel, även om man tvättar händerna ofta.
Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100%
För vem: Alla, även barn
Certifieringar: Inga
Hållbarhet: 6 månader från öppnandet
Tillverkningsland: Sverige
Vegan: Ja, mjölksyran i produkten kommer från fermenterade sockerbetor
Cruelty-Free: Ja
Annat: X
Pris: Omkring 129kr för 250ml. Finns bl a hos Naturligt Snygg, Skogsro Spa, SkinCity m fl

Den här produkten har jag köpt själv. Tidigare har jag provat dofterna Lemongrass och Rosmary & Lemongrass. Jag är inne på min fjärde flaska vilket säger en hel del. 😊

Plus
- Dryg
- Torkar ej ut
- Händerna känns rena och fräscha
- Huden känns återfuktad
- Älskar Lime doften!

Minus
- Inget alls!

Mitt utlåtande: Handtvålen kommer i en plastflaska med smidig pumpfunktion som doserar lagom mycket. Tvålen är genomskinlig och krämig i konsistensen och doftar jättegott av Lime. Händerna tvättas rena och en svag doft av lime finns kvar en stund. Händerna känns aldrig någonsin uttorkade, snarare återfuktade. Min son har även fått använda den här tvålen tvättar bort sand, smuts och kladd från händerna skonsamt. En riktig 10 tiopoängare i min bok. :)

***

English: Maria Åkerberg Liquid Soap Lime is described as a fresh and uplifting liquid hand soap with a fresh smell of essential oil of lime. Contains mild and cleansing coconut and corn ingredients that allow the skin to retain its natural protective acid shell, even if you wash your hands frequently. 

Specifications: 

Natural and organic content: 100% 
For whom: Everyone, even children 
Certifications: None 
Shelf life: 12 months from opening 
Country of manufacture: Sweden 
Vegan: Yes, the lactic acid in the product comes from fermented sugar beets 
Cruelty-Free: Yes 
Other:
Price: About 129SEK for 250ml. 

I purchased this product myself. I'm on my fourth bottle, which says a lot. :)

Plus 
- Economic
- Does not dry out the skin
- The hands feel clean and fresh 
- The skin feels moisturized 
- Love the Lime Scent! 

Minus 
- Nothing at all! 

My statement: The hand soap comes in a plastic bottle with a smooth pump function that doses the right amount of soap. The soap is translucent and creamy in texture and smells really delicious of Lime. The hands are washed clean and a slight smell of lime remains for a while. The hands never feel dehydrated, rather moisturized. My son has also been using this soap, washing away sand, dirt and food from his hands gently. A true 10 points in my book. :)

INCI: Aqua Purificata (Water), Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin (Vegetable), Coco-Betaine, Lauroyl/Myristoyl Methyl Glucamide, Decyl Glucoside, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Xylitylglucoside, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Lactic Acid, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Anhydroxylitol, Xylitol, Citral*, Limonene*. *Components naturally present in essential oils.
 

onsdag 26 september 2018

My Minimalistic Journey ~ Status


Lite mer än halva 2018 har nu passerat och jag tänkte uppdatera er om hur det gått sedan mitt förra inlägg om Minimalism. Detta med att rensa ut och ha färre saker är ett intresse som smugit sig starkare under de senaste två åren. Det tilltalar mig otroligt mycket och det går hand i hand med mycket av det jag vill åstadkomma.

Några av de saker jag ser som motiverande med att rensa ut är följande:

1. Att slippa städa/plocka hela tiden för att saker inte har en plats i hemmet eller får plats på ett vettigt sätt i garderob och lådor. Det är så otroligt frustrerande att alltid ha små högar här och var där jag samlat saker som egentligen inte har någon given plats. Och att ha en så full garderob så att jag knappt ser vad jag har för kläder. I längden tror jag detta kommer att bidra till att få mer tid till kreativitet, familjefokus och aktiviteter.

2. Att lära mig att köpa mindre, sådant jag verkligen behöver och med bättre kvalité när jag ser hur mycket som åker ut och att shoppa mer medvetet och därmed värna om miljön.

3. Att få in pengar för det jag säljer och lägga det på något av kvalité istället. Jag har tjänat in några tusenlappar på försäljning sedan årsskiftet och valde nyligen att lägga det på ett lättvikts-regnset av hög kvalité som jag kan ha vid utelek med min son eller vid vandring. Känns så bra! :)

Jag har mycket saker och kläder och jag inser att den här resan kommer att ta tid och är induviduell. Jag kommer troligen aldrig bli en person med endast 50 plagg i garderoben, men det är okey. Men det känns otroligt givande att rensa, oj vilken skön känsla! Jag har fört statistik över vad som kommer in och vad som går ut ur hushållet och det kan jag varmt rekommendera då det blir en morot att rensa och lägga till på Ut-listan.  Men tyvärr blev det ingen statistik eller något utrensande under Maj och Juni då min Pappa gick bort efter en tids sjukdom... :( Ni som följer mig på Instagram har säkert sett mitt inlägg där om min Pappa. Detta tog otroligt hårt på mig men bara nu efter två månader så ser jag även detta till ytterligare en spark i baken till att rensa och lägga mer tid på det viktigaste i livet.

Totalt UT fram till Juli:737
Totalt IN fram till Juli:336

Målet är minst 1000 saker ut.

Analys av det senaste månaderna och tankar för de tre sista - Jag köper fortfarande för mycket. Jag vill få ner IN siffran, speciellt på kläder. Juli innebar endel arvegods på IN, och även Augusti kommer att bestå av det. Lådor som jag redan gått igenom en gång ska gås igenom igen för att se om innehållet kan rensas mer och det som ska sparas förvaras på ett mer effektivt sätt.

Är ni på en liknande resa? Vad är er motivation till att rensa?

***

A little more than half of 2018 has now passed and I was going to update you about how it has been since my last post about Minimalism. This cleansing and having fewer things is an interest that has become stronger in the last two years. It appeals to me incredibly and it goes hand in hand with much of what I want to accomplish. 

Some of the things I see as motivating for decluttering:

1. Do not have to tidy / pick up things all the time because things do not have a place in the home or fit in the wardrobe or drawers. It's so incredibly frustrating to always have little piles here and there where I gathered things that really do not have a given place in our home. And to have such a full wardrobe so I barely see what I kind of clothes I have. In the long run, I think this will help to bring more time to creativity, family focus and activities. 

2. Learning to buy less, what I really need and with better quality when I see how much actually is decluttered and shop more consciously and thus protecting the environment. 

3. To save the money I raised for what I sell and buy quality instead. I have earned a few thousand swedish kronor on selling things since the turn of the year and recently chose to put it on a lightweight rainwear of high quality that I may have when playing with my son outside or hiking. Feels so good! :) 

I have a lot of things and clothes and I realize that this minimalism will take time and are an induvidual journey. I'll probably never be a person with only 50 garments in the closet, but thats okay. But it feels incredibly rewarding to declutter, what nice feeling! I've doing statistics about what comes in and what goes out of the household and I can highly recommend it as it will be a motivation to declutter even more and add to the list. But unfortunately, there was no statistics or anything decluttered for me during May and June when my dear Dad passed away after a time of illness ... :( You who follow me on Instagram might have seen my post there about my Dad. This was incredibly hard on me but after two months, I also see this to another kick in the butt to declutter and spend more time on the most important things in life. ♥ 

Total OUT until July:737
Total IN until July:336

The goal is to declutter at least 1000 things.

Analysis of the last months and thoughts for remaining 3 months- I still buy too much. I want to get IN numbers down, especially on clothes. July meant some heritage on IN, and even August will consist of it. Drawers that I have already reviewed once will be reviewed again to see if the contents can be decluttered even more and what to be save should be stored in a more efficient way.

Are you on a similar journey? What is your motivation to declutter?

torsdag 16 augusti 2018

Recension / Review ~ Marina Miracle Amaranth Face OilMarina Miracle Amaranth Face Oil beskrivs som en effektiv anti-age-olja som med innehåll av skandinaviska örter, amarant och arktiskt tranbärsextrakt som återfuktar och ger näring till huden och lämnar den mjuk med lyster. Oljan ska ge ett bra skydd till huden med mycket antioxidanter och reducera rynkdjupet.

Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% resp 78%
För vem: Bra för torr, mogen eller hud i extra behov av fukt t ex under vinterhalvåret
Certifieringar:Inga
Hållbarhet: 6 månader från öppnandet
Tillverkningsland: Norge
Vegan: Ja
Cruelty-Free: Ja
Annat: X
Pris: Omkring 695kr för 28ml. Finns bl a hos Naturligt Snygg, Skogsro Spa m fl

Detta var ett pressprov som jag fick med mig på en mässa.

Plus
-  Dryg
-  Hög andel ekologiska ingredienser
- Reducerar rynkdjupet!
- Huden känns lugnad och återfuktad

Minus
- Kan irritera ögonen
- Kan ge något oljig hy, ge den tid att absorbera

Mitt utlåtande: Oljan kommer i en vacker grön glasflaska med pipett i glas och gulddetaljer. Oljan är guldfärgad/orange och doseras lätt med glaspipetten. Den är väldigt dryg, två droppar räcker nästan för hela ansiktet. Doftar citrus och något djupare och örtigare i bakgrunden men doftar lagom mycket vilket även avtar efter applicering. Oljan är lätt att applicera och lägger sig som ett lent och lugnande skikt på huden. Oljan absorberas väldigt sakta så min hy blir ganska oljig, därför har jag främst använt oljan nattetid. Något man bör tänka på är att inte lägga oljan för nära ögonen då den gärna "kryper in" och irriterar. Morgonen efter strålar huden, mina kråksparkar syns mycket mindre och huden känns slät, mjuk och återfuktad. Verkligen en mirakel-olja!

***

English: Marina Miracle Amaranth Face Oil is described as an effective anti-age oil, with the contents of Scandinavian herbs, amarantic and arctic cranberry extracts that moisturise and nourish the skin and leaves it soft with luster. The oil will provide good skin protection with a lot of antioxidants and reduce the depth of the wrinkles. 

Specifications: 

Natural and Organic Content: 100% and 78% respectively 
For who: Good for dry, mature or skin in extra need of moisture, eg during the winter months Certifications: None
Shelf life: 6 months from opening 
Country of manufacture: Norway 
Vegan: Yes 
Cruelty-Free: Yes 
Other:
Price: About 695 SEK for 28ml. Available at Naturligt Snygg, Skogsro Spa, etc. 

This was a press sample I brought with me from a beauty fair. 

Plus 
- Economic
- High proportion of organic ingredients 
- Reduces wrinkle depth! 
- The skin feels calm and moisturized 

Minus 
- May irritate the eyes 
- Can give some oily skin, give it time to absorb

My statement: The oil comes in a beautiful green glass bottle  with gold details and with a pipette in glass. The oil is gold-colored / orange and is easily dosed with the glass pipette. It is very economic, two drops are almost enough for the whole face. Smells like citrus and slightly deeper herbs in the background, which also decreases after application. The oil is easy to apply and lays like a layer soothing on the skin. The oil is absorbed very slowly so my skin becomes quite oily, which is why I have used the oil at night. Something to keep in mind is not to put the oil too close to eyes, as it can creep in and irritate. The morning after, the skin feels wonderful, my crowfeets look much smaller and the skin feels smooth, soft and moisturized. Really a miracle oil!


INCI: Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Rosa Rubiginosa Seed Oil*, Amaranthus Caudatus Seed Oil*, Rosa Damascena Flower Water*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Angelica Archangelica Extract, Zingiber Officinale Extract, Curcuma Zedoaria Root Extract, Cinnamomum Camphora, Gentiana Lutea Root Extract, Fraxinus Ornus Seed Extract, Crocus Sativus Extract, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, Elettaria Cardamomum Seed Extract, Oxycoccus Palustris Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Tocopherol, Citrus Tangerina Peel Oil**, Citrus Paradisi Peel Oil**, Citrus Aurantifolia Oil**, Cananga Odorata Flower Oil** *Certified Organic Ingredient **Essential Oil (Less than 0.1%)

fredag 27 juli 2018

Årets solskydd för mig och Familjen ~ This years sunscreen for me and my Family


Årets sommar är igång med råge! Det var väldigt längesen vi hade såhär soligt och varmt i hela Sverige, på både gott och ont. Eftersom värmen solen kom så tidigt i år så har jag redan hunnit testa de nyaste tillskotten ordentligt. Nedan solskydd kan jag verkligen rekommendera skyddsmässigt -  de håller vad de lovar och reflekterar bort en stor del av solens skadliga strålar.

Solskydden från Lovea som jag recenserade redan 2016 hänger fortfarande kvar! I år hade vi köpt SPF 15, 30 och 50 för Spanien-resan och sommaren. De här skyddar riktigt bra, doftar tropiskt, är vattenfasta och är lätta att spraya på och smörja in. Kan lämna en lite vit hinna som min man klagar på men jag tycker att det känns tryggt på något sätt när jag smörjer in min son. Här hittar ni recensionen på Lovea's fina solskydd.  

Nya för i år är solskydden från Madara som var deras vårnyheter för både ansiktet och kropp med SPF 30. Jag fastnade direkt vid deras beskrivning av en formula som förutom att skydda även skulle återfukta och skydda huden mot luftföroreningar och för tidigt åldrande. De fungerar jättebra, lämnar inga vita hinnor och vårdar huden, dock är de ej vattenfasta men klarar svett och tårar. Här hittar ni min recension på Madaras solskydd.

***

English: Feeling hot hot hot! We have not had this sunny and hot waether throughout Sweden in maaaany years. Because of that the heat and the sun came so early this year I have already tested the newest sunscreen additions properly.  I can really recommend the below sunscreens for protection - they keep what they promise and reflect a lot of the sun's harmful rays. 


The sunscreen from Lovea, which I reviewed allready in 2016, is still going strong! This year we had bought SPF 15, 30 and 50 for the Spain trip and for the summer. They protect really well, the scent is tropical, they are waterproof and are easy to spray and apply. Can leave a little white cast that my husband complains about, but I feel safe in some way when I apply this on my son. Here you can read my review of Lovea's sunscreens. 

New for this year are the sunscreens from Madara that were new in the range this years and are both for the face and body with SPF 30. I immediately loved their description of a formula that, in addition to protecting, would also moisturise and protect the skin from air pollution and premature aging. They work really well, do not leave any white cast and really care for the skin, but they are not waterproof but can handle sweat and tears. Here you will find my review on Madara's sun protection.

fredag 20 juli 2018

Recension/Review ~ Madara Sunscreen Plant Stem Cell SPF 30 Face and BodyDenna sommaren provade jag två nya solskydds-nyheter från Madara. Och det har verkligen funnits tillfällen att prova dem ordentligt hemma i Sverige med värmeböljan vi har.

Madara Plant Stem Cell Age-Defying Sunscreen SPF 30 är ett solskydd speciellt utvecklat till ansiktet som ska skydda huden från UVA/UVB-stålning, luftföroreningar och förtidigt hudåldrande.
Solkrämen innehåller stamceller från nordisk dragon, som ska hjälpa till att skydda hudens mikroflora och förebygga torrhet, rynkor och pigmentering. Med hjälp av Hallonfröolja och mycket vitamin C + E ska ge ett extra skydd samt ha mjukgörande och reparerande egenskaper. Solkrämen innehåller även hög- och lågmolekylär hyaluronsyra som kapslar in och ger fukt för att förebygga torrhet. Krämen är lätt färgad och men ska smälta in i din naturliga hudfärg.

Madara Plant Stem Cell Antioxidant Sunscreen SPF 30 är ett solskydd speciellt utvecklat både för kropp och ansikte som även är vattenfast. Solkrämen är vattenfast och ska ha ett högt solskydd och samtidigt ge ett skydd mot luftföroreningar och för tidigt åldrade av huden. Solkrämen innehåller stamceller från nordisk dragon, som ska hjälpa till att skydda hudens mikroflora och förebygga torrhet, rynkor och pigmentering. Med hjälp av Hallonfröolja och mycket vitamin C + E ska ge ett extra skydd samt ha mjukgörande och reparerande egenskaper. Krämen har en genomskinlig textur som ska vara osynlig på huden (ska inte ge vit hinna).  

Specifikationer(för båda): 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 99% resp 8% (solkrämen för kroppen) Har ej detaljer på den för ansiktet men borde vara något liknande.
För vem: För alla hudtyper, krämen för kroppen även för barn (ej baby).
Aktivt solskydd: Zinkoxid (ej Nano-partiklar)
Certifieringar: ECO CERT / Cosmos Natural
Hållbarhet: 6 månader från öppnandet
Tillverkningsland: Lettland
Vegan: Nej (innehåller bivax)
Cruelty-Free: Ja
Annat: Nöt- och Glutenfri.
Pris: Solkräm Ansikte omrking 299-375kr, solkräm kropp omkring 199-250kr. Finns t ex hos Naturligt Snygg Jolie Beauty, Åhlens eller Madaras egna hemsida.

Dessa två solskydd är köpta av mig, ej pressprov.

Plus
- Skyddar bra
- Håller länge 
- Inga vita hinnor, syns ej
- Blir ej fet/blank i ansiktet
- Doftar gott 

Minus
- Solskyddet för kroppen är inte så drygt  

Mitt utlåtande: Dessa två solkrämer kommer i två plasttuber, den stora med snäpplock och den lilla med skruvkrok och avlångt munstycke för precis applicering. Båda krämerna luktar väldigt gott av citrus och blommor. Solkrämen för ansiktet har en beige-färgad kräm som trots sin nyans smälter in riktigt bra även på ljus hy! På bilden nedan ser ni en färgen på krämen och stra nedanför den på handleden r den insmord, syns knappt. På mig ger den en ytterst subtil hint av solkysst hud vilket är jättesnyggt från att man är blek till att man börjar få färg/fräknar. Solkrämen för kroppen har en vit-färgad kräm som inte ger någon vit hinna alls, underbart!


Båda krämerna är enkla att applicera men absorberas snabbt vilket gör att den kan kännas lite trög, speciellt den för kroppen som känns odryg då man behöver ganska mycket kräm. Jag har använt solkrämen för ansiktet nästan dagligen när det varit så varmt och soligt och då applicerat den på morgonen innan jobb/aktiviteter och har inte behövt lägga på mer under dagen (undantag för om jag badat). Solkrämen för ansiktet håller riktigt bra under dagen, ger inte fet hy och har fungerat perfekt som foundation/BB cream både med och utan smink ovanpå. Båda solkrämerna känns mjuka och sköna på huden och ger väldigt mycket fukt, huden känns otroligt omvårdad och skyddad. Dock tror jag inte de är vattenresistenta, har inte hittat någon information om det, och jag litar inte riktigt på att den sitter kvar ordentligt på kroppen efter bad, däremot har jag märkt att den håller för svett och tårar.Jag har heller inte märkt att de ger fläckar på kläder/badkläder.

Jag är otroligt nöjd med båda produkterna och kommer troligtvis köpa dem igen. Jag kan tänka mig att använda solkrämen för ansiktet året om, iallafall hela sommarhalvåret. Såg att Madara även har en CC Cream med SPF 15 med liknande egenskaper som ska spanas in till vinterhalvåret.

INCI hittar ni längst ner i inlägget som vanligt.

***

English: This summer I tried two new sunscreen-news from Madara.

Madara Plant Stem Cell-Defying Sunscreen SPF 30 is a sunscreen specifically designed for the face to protect skin from UVA / UVB rays, air pollution and premature skin aging.
The sunscreen contains stem cells from the Nordic dragoon, which will help protect the skin's microflora and prevent dryness, wrinkles and pigmentation. With the help of Raspberry oil and a lot of vitamin C + E, provide extra protection and have softening and repair properties. The sunscreen also contains high and low molecular hyaluronic acid that encapsulates and provides moisture to prevent dryness. The cream is lightly colored and will melt into your natural skin tone.

Madara Plant Stem Cell Antioxidant Sunscreen SPF 30
is a sunscreen specifically developed for both body and face that is also water resistant. Sunflower is waterproof and has a high sun protection while providing protection against air pollution and premature aging of the skin. The sunscreen contains stem cells from the Nordic dragoon, which will help protect the skin's microflora and prevent dryness, wrinkles and pigmentation. With the help of Raspberry oil and a lot of vitamin C + E, provide extra protection and have softening and repair properties. The cream has a translucent texture that should be invisible to the skin (should not give a white cast).
 
Specifications (for both):

Natural and organic content: 99% and 8% (body cream) Do not have details on it for the face but should be something similar.
For whom: For all skin types, the cream for the body even for children (not baby).
Active sunscreen: Zinc oxide (non-nano particles)
Certifications: ECO CERT / Cosmos Natural
Durability: 6 months from opening
Country of manufacture: Latvia
Vegan: No (contains beeswax)
Cruelty-Free: Yes
Other: Nut and Gluten Free. 

Price: Sunscreen Face around 29 euro, sunscreen body around 19 euro.

These two sunscreens are bought by me, not press samples.

Plus
- Protects well
- Lasts lasting
- No white cast, not visible
- Does not get oily / shiny on the face
- Smells good

Minus
- The Suncscreen for the body is not very economic 


My statement: These two sunscreens come in two plastic tubes, the big with snap closure and the small with a screw corkand elongated nozzle for precise application. Both creams smell very good of citrus and flowers. The sunscreen for the face has a beige-colored cream that, despite its nuance, blend really well even on light skin! On me it gives an extremely subtle hint of sunkissed skin, which is very nice all the way from being pale to getting color / freckles. The sunscreen for the body has a white-colored cream that does not give any white cast at all, wonderful! 

Both creams are easy to apply but are quickly absorbed, which makes it feel sluggish, especially for the body sunscreen which feels a bit un-economic because you need a lot of cream. I have used the Face sunscreen on my face almost daily when it while really hot and sunny and applied it in the morning before work / activities and did not have to apply more during the day (except if I took a bath). The sunscreen for the face stays really nice on the face during the day, does not give oily skin and has worked perfectly as foundation / BB cream both with and without makeup on top. Both sunscreens feel soft and comfortable on the skin and provide a lot of moisture, the skin feels incredibly taken care of and protected against the sun. But I do not think that the formula is waterproof, have not found any information on that.

I'm incredibly pleased with both products and will probably buy them again. I would like to use the Face sunscreen for my face all year long, at least throughout spring to autumn. Saw that Madara also has a CC Cream with SPF 15 with similar properties that will be looked into during the winter.


Madara Plant Stem Cell Age Defying Sunscreen SPF30 INCI: Aloe Barbadensis (Aloe) Leaf Juice*, Zinc Oxide, Isoamyl Laurate, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin**, Sorbitan Olivate, Cera Alba (Bees Wax)*, Lecithin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Silica, Dracocephalum Ruyschiana (Dragonhead) Cell Culture Extract, Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil*, Cellulose, Sodium Chloride, Sorbitan Caprylate, Aroma/Fragrance, Palmitic Acid, Stearic Acid, Propanediol, Benzoic Acid, Aqua/Water, Ascorbyl Palmitate (Vitamin C), Sodium Phytate, Tocopherol (Vitamin E), Potassium Hydroxide, Citral***, Citronellol***, Linalool***, Geraniol***, Limonene*** *Ingredients from organic farming **Made using organic ingredients ***Natural essential oils ****Pure mineral pigments

Madara Plant Stem Cell Antioxidant Sunscreen SPF30 INCI:Aloe Barbadensis (Aloe) Leaf Juice*, Zinc Oxide, Isoamyl Laurate, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin**, Sorbitan Olivate, Beeswax*, Lecithin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Silica, Dracocephalum Ruyschiana (Dragonhead) Cell Culture Extract, Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil*, Cellulose, Sodium Chloride, Sorbitan Caprylate, Aroma, Palmitic acid, Stearic Acid, Propanediol, Benzoic Acid, Aqua, Ascorbyl Palmitate (Vitamin C), Sodium phytate, Tocopherol, Potassium Hydroxide, Citral***, Citronellol***, Linalool***, Geraniol***, Limonene*** *Ingredients from organic farming **Made using organic ingredients ***Natural essential oils ****Pure mineral pigments

lördag 26 maj 2018

A look at Leahlani Skincare


Någon mer än jag som suktat länge efter att få testa de magiska produkterna från hypade Leahlani Skincare? :)

Ända sedan jag upptäckte märket för kanske 2 år sedan så har jag velat prova produkterna men de har bara funnits tillgänglig i utländska - framförallt amerikanska - webshoppar som skulle innebära dyra moms-påslag. Men så helt plötsigt tog skandinaviska webshoppen Alice and White in dem och lyckan var total! Jag har köpt två utav produkterna och filar på recensioner på dem som kommer att lägga upp framöver. Men först tänkte jag presentera detta fantastiska märke lite närmre eftersom det fortfarande är en liten doldis här i Sverige.

Leahlani Skincare skapades av Leah som är en certifierad holistisk hudvårdsexpert och botanisk alkemist. Leahlani Skincare beskrivs som en lyxigare naturlig hudvårdslinje gjord av färsk hawaiiska nektar och kraftfulla tropiska oljor. Produkterna tillverkas i små färska batcher varje vecka på Hawaii.

Leahlani är en resa som började med Leah's kamp mot svår cystisk akne för tio år sedan. Ödet ledde henne till Spa Luna, en holistisk estetikerskola på ön Maui, Hawaii. Med ingen tidigare kunskap om hudvård och trots att Leah aldrig haft ansiktsbehandling i hela sitt liv kände hon starkt för att lita på sin intuition och tack vare nyfikenhet och en strävan efter naturlig läkning flyttade hon till Maui för att utbilda sig. Under de närmaste åren fördjupade hon sig i holistiska hudvårdsområdet. Inspirerad, satte hon sig ner för att skapa en linje av hudvård som skulle förvandla en "rutin" till en "ritual". Leah skulle inte bara läka hennes hud, utan även andras och Leahlani Skincare var fött.

Från Leahlanis hemsida om hennes produkter:

"My intention is that you fall in love with your skincare ritual, from the second you open each jar. I invite you to experience a unique way to care for your skin, using products that combine some of the most opulent and luxurious ingredients that ensure that every step of their use is a celebration for the senses. Each time you open your jar, I hope you can escape into moments of pure serenity and sensory bliss. From the pure tropical fragrances, soft shades of colors from mother natures palette, silken textures and effervescent bubbles of botanical magic, these moments are for you to savor.

When something is made by hand with love, you can feel it. Each jar and bottle of Leahlani harnesses that connection and is infused with aloha. Become inspired to care for your skin by setting the intention for healing, and each time that you touch your precious face, do so with tenderness and love."


Det Leah beskriver ovan gör att jag redan från start blev så intresserad av märket. Den passionen hon har för produkterna, det holistiska tankesättet och det jobbet hon lägger ner på att få fram den perfekta krämen eller rengöringen är fantastisk - och det märks på kvalitén och beskrivningen av varje produkt där hon förklarar vad alla ingredienser gör och hur den är tänkt att användas. Hon har tänkt på allt - produktdesign, dofter, beskrivning och innehåll - allt är genomtänkt.

Änsålänge finns det bara en hudvårds-serie och ett par kroppsprodukter men det kom även en Parfym-olja för ett tag sedan. Samma doft som en utav hennes storsäljare Bless Beauty Balm. På bilderna ser ni mina inköp - Bless Beauty Balm och Mermaid Mask. Båda är storsäljare. Jag använder i nuläget Bless Beauty Balm dagligen och den är jättefin mot min hud. Masken har jag inte hunnit prova så många gånger än men den är helt klart lovande. Återkommer med recensioner.

Har ni provat något från Leahlani? Eller är ni nyfikna på någon produkt? :)

***

English: Have you also been longing for trying the magic products from hyped Leahlani Skincare? :)

Ever since I discovered the brand maybe 2 years ago I have wanted to try the products but they have only been available in foreign - especially American - webshops that would cost expensive VAT. But then suddenly, the Scandinavian webshop Alice and White and I finally had the chance to buy them at reasonable price! I have bought two of the products and writing reviews at the moment. But first I thought of presenting this amazing brand a bit closer because they are still a little hidden gem here in Sweden and perhaps other parts of the world.

Leahlani Skincare was created by Leah, a certified holistic skin care expert and botanical alchemist. Leahlani Skincare is described as a more luxurious natural skin care line made of fresh Hawaiian nectar and potent tropical oils. The products are manufactured in small fresh batches each week in Hawaii.

Leahlani is a journey that began with Leah's fight against severe cystic acne ten years ago. The fate led her to Spa Luna, a holistic aesthetics school on Maui, Hawaii. With no previous knowledge of skin care and despite Leah had never gotten a facial treatment throughout her life, she felt strongly to trust her intuition and thanks to curiosity and pursuit of natural healing, she moved to Maui to educate herself. In the next few years she deepened in the holistic skin care area. Inspired, she sat down to create a line of skin care that would turn a "routine" into a "ritual". Leah would not only heal her skin, but also others and Leahlani Skincare was born.
 

From Leahlani's website about her products:

"My intention is that you fall in love with your skincare ritual, from the second you open each jar. I invite you to experience a unique way to care for your skin, using products that combine some of the most opulent and luxurious ingredients that ensure that every step of their use is a celebration for the senses. Each time you open your jar, I hope you can escape into moments of pure serenity and sensory bliss. From the pure tropical fragrances, soft shades of colors from mother natures palette, silken textures and effervescent bubbles of botanical magic, these moments are for you to savor.

When something is made by hand with love, you can feel it. Each jar and bottle of Leahlani harnesses that connection and is infused with aloha. Become inspired to care for your skin by setting the intention for healing, and each time that you touch your precious face, do so with tenderness and love."


What Leah describes above made me from the start so interested in the brand. The passion she has for the products, the holistic mindset and the work she's doing to get the perfect cream or cleanser is amazing - and it is noticeable on the quality and description of each product where she explains what all the ingredients do and how they are thought to be used. She has thought of everything - product design, scents, description and ingredients - everything is thought out.

At the moment there is only a skin care serie and a pair of body products, but there was also a Perfume Oil launched a while ago. The same fragrance as one of her bestsellers Bless Beauty Balm. On the pictures you can see my purchases - Bless Beauty Balm and Mermaid Mask. Both are top sellers. I currently use Bless Beauty Balm daily and it is very nice to my skin. I have not tried the mask so many times yet but it is clearly promising. Reviews will come.

Have you tried anything from Leahlani? Or are you curious about any product? :)

lördag 28 april 2018

2 x Skönhetsevent i Maj (öppet för alla!)

*This post is in swedish as this is events held in Stockholm, Sweden. Curious? Use the translate button on the right. :)*

Snart är härliga Maj här och med det -  inte mindre än två härliga gröna skönhetsevent som dessutom är öppna för allmänheten! :-) I vanliga fall brukar jag som bloggare bli inbjuden till event som endast är öppna för utvalda journalister och influencers men här är två event som jag faktiskt kan tipsa om.

Båda hålls i Stockholm, så bor du i Stockholm eller omnejd, turistar här eller t o m kan tänka dig  att resa till huvudstaden - och älskar grön skönhet - då är dessa evenemang för dig.

Först ut är Green Beauty Day


När: Lördag 5 maj - kl 10.00-16.00.
Var: Centrala lokaler vid Klara Strand, på Blekholmstorget 30. Karta här.
Biljett: Ja, kostar 50kr och köps här. 

Vad: Ett heldagsevent som med fokus på grön skönhet som är initierat av Hannah Sjöström, som ligger bakom bloggportalen/webbshoppen Naturlig Snygg. Drygt 50 varumärken kommer att finns på plats med försäljning. Det kommer vara föreläsningar under dagen med bl a författaren och yogaläraren Karin Björkegren Jones och operasångaren och parfymskaparen Rickard Söderberg mfl. Det kommer även finnas ett speakers corner med kortare demos och föreläsningar av makeupartister, hudvårdsterapeuter och frisörer i ett café i lokalerna där det även går att fika. Dessutom avslutas dagen med prisutdelning av Organic Beauty Awards kl 15:00! Alla nominerade här.

Program:
Kl 10. Green Beauty Day 2018 öppnar – start föreläsningsprogram & utställning
Kl 11.30 – 13.30 Lunchservering i caféet
Kl 15.00 Prisutdelning Organic Beauty Awards 2017


Två veckor senare går Stockohlm Beauty Week av stapeln


När: 15-17 Maj Ons-Fre10:00-18:00 (öppet till  19:00 Ons och Tors)
Var: Hela Konstnärshuset, Smålandsgatan 7. Karta.

Biljett: Ja, kostar 100kr för alla dagar och köps här. 

Vad: Stockholms Skönhetsvecka med internationella Sverige-lanseringar av skönhetsmärken, omkring 50 utställare, nyheter, visning, prisutdelning, behandlingar och workshops. Hela 4 våningar fyllda med skönhet och inspiration! Detta event har både naturliga och konvetionella märken, men med mycket fokus på grönare alternativ. Stockholm Beauty Week firar 5 år i år och kommer tillsammans med utställare hylla branschen genom att dela ut pris till bästa salong och bästa make-upartist, Sthlm Beauty Prize.

Du kan anmäla dig till seminarier och andra events i programmet med medverkande som: Maria Åkerberg, Mette Picaut, Mikaela Laurén, Göran Adlén, Tata Harper, grundare Tangle Teezer & Tan Organic (båda från UK), Miild (dk) (världens första ekologiska makemärke) och många fler! Du hittar även yoga och träningsevent som du kan anmäla dig till.


Program: Fullständigt program för alla dagar hittar ni här.