lördag 9 mars 2019

Recension/Review ~ Whamisa Hydrogel Mask x 3


Whamisa Hydrogel Masks är engångs-ansiktsmasker, eller som många kallar det idag, s k "sheet-masks". Whamisa är ett utav få stora K-Beauty märken som faktiskt är naturliga och till stor del ekologiska i sitt innehåll. Dessa masker baseras antingen på extrakt av blommor eller frukter och ledordet i produkterna är att de är naturligt fermenterade i framställningen, vilket ger mjölksyrabakterier som hjälper till att ta hand om huden. Fermentering är en sorts jäsnings-process som är väldigt vanlig i Asien.

Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% resp ca 95%
För vem: Alla hudtyper / efter behov
Certifieringar: BDIH och EWG Verified
Hållbarhet: Engångsanvändning
Tillverkningsland: Korea
Vegan: Ja
Cruelty-Free: Ja
Annat: Naturlig fermenteringsprocess (vegansk) och även själva masken är naturlig
Pris: 99kr för en mask och finns hos Joliebeauty.Har även tidigare sett dem hos Naturligt Snygg där jag köpte dem.
Införskaffning: Dessa masker har jag köpt själv.

Plus
- Återfuktar väldigt bra
- En utav maskerna gav verkligen plumpad hy!
- Mycket överskottsserum som kan smörjas ut extra på andra delar av kroppen 
- Själva masken är naturlig och belastar ej miljön
- Smarta att ha med på resa

Minus
- Dyra med tanke på rekommendation om att använda 2-3 gånger i veckan i 4 veckor som en kur
- Masken kan gå söder vid applicering om man är oförsiktig

Mitt utlåtande: Maskerna kommer förpackade i engångsförpackning, där själva masken ligger indränkt i serumet. Förpackningarna är enkla att öppna och maskerna är två delade, en del till nedre delen av ansiktet och en del till övre delen av ansiktet. Dessutom är maskerna genomskinliga, vet inte riktigt varför jag hade tänkt mig att de var vita? Maskerna har en fast geleliknande konsistens (lite åt lins-hållet för er som vet hur ögonlinser känns). En nackdel med maskerna är att man måste vara ganska försiktig med maskerna eftersom det är lätt att råka riva sönder dem med t ex naglarna. Väl på ansiktet så sitter maskerna kvar ordentligt utan att glida av. Det är även generöst med serum kvar i förpackningarna efter att man plockat ut maskerna så då kan man ta det och smörja in t ex hals och dekolletage, eller varför inte torra smalben som behöver kärlek? Det blir även 3 små bitar över från masken från hålen (för mun och ögon) vilket man kan applicera på t ex halsen för extra effekt om man vill. Alla maskerna har jag låtit sitta på ungefär 15 minuter.

Nedan har ni mina utlåtande kring effekt för varje mask jag testat.

Lifting / Anti-Wrinkle / Soothing - Väldigt skön på huden, känns kylande och lugnande undertiden man har masken på ansiktet. När masken plockas av ser huden väldigt återfuktad och plumpad ut! Mina kråkfötter ser betydligt mindre ut och huden strålar. Känner en yttepytteliten hetta på vissa ställen på huden i ansiktet då min hud reagerar på något? Men helt klart hanterbart med tanke på resten av resultatet och för att det försvinner efter en stund.

Lifting / Whitening / Moisturzing - Känns direkt kylande, lugnande med en lite pirrande känsla i huden. När masken plockas bort känns huden återfuktad och len, men den pirrande känslan dröjer sig kvar och efter en stund rodnar huden lite på några ställen och känns lite brännande. Jag antar att det är pga av Whitening delen i masken. Efter 10 minuter har den lätt brännande känslan nästan försvunnit.

Lifting / Revitalizing / Toning - Precis som de andra maskerna känns även denna kylande på huden. Den fermenterade doften tränger igenom lite mer i den här masken än de andra. När asken plockas bort känns huden len och återfuktad. Inte så plumpad som Lifting / Anti-Wrinkle / Soothing-masken men  samtidigt ingen brännande känsla i huden. Jag får en väldigt fräsch känsla och huden känns även sval en lång stund efter masken är borta. Kanske något för solbränd hud?

***

English: Whamisa Hydrogel Masks are disposable face masks, or as many call it today, so-called "sheet masks". Whamisa is one of a few large K-Beauty brands that actually are natural and largely organic in their content. These masks are either based on extracts of flowers or fruits and the rea thread in their products is that they are naturally fermented in the preparation, which gives lactic acid bacteria which help to care for the skin. Fermentation is a kind of fermentation process that is very common in Asia.

Specifications:

Natural and ecological content: 100% and about 95% respectively
For whom: All skin types / Need
Certifications: BDIH and EWG Verified
Durability: One-time use
Country of manufacture: Korea
Vegan: Yes
Cruelty-Free: Yes
Other: Natural fermentation process (vegan) and even the mask itself is natural
Price: 99 SEK / about 9 Euro for a mask and available for eg at Joliebeauty. Has also previously seen them at Naturligt Snygg where I bought them.
Procurement: I bought these masks myself.

Plus
- Moisturizes very well
- One of the masks really plumped the skin!
- Much excess serum that can be applied on other parts of the body
- The mask itself is natural and does not burden the environment
- Smart to bring on a journey

Minus

- Expensive considering the recommendation to use 2-3 times a week for 4 weeks as a cure
- The mask can break when applying if you are careless

My statement: The masks come packaged in disposable packaging, where the mask itself is soaked in the serum. The packages are easy to open and the masks are divided into two parts, one part to the lower part of the face and one part to the upper part of the face. Besides that, the masks are transparent, don't really know why I had thought they were white? The masks have a solid gel-like consistency (a little like lenses for those who know how eye lenses). One disadvantage of the masks is that one has to be quite careful with the masks because it is easy to break them with, for example, the nails. Once on the face, the masks remain properly seated without slipping off. It is also generous with serum left in the packaging after you have picked out the masks so then you can take it and apply on eg neck and décolletage, or why not dry patches that need love? There will also be 3 small pieces over from the mask from the holes (for mouth and eyes) which one can apply to eg the neck for extra effect if you want. All the masks I have used for about 15 minutes.

Below you have my statement about the effect for each mask I tested.

Lifting / Anti-Wrinkle / Soothing - Very comfortable on the skin, feels cool and soothing on your face. When the mask is removed, the skin looks very moisturized and plumped! My crow's feet look much less and the skin radiates. Gives a tinny bit of burning sensation to the skin in some places as my skin reacts to something? But clearly manageable given the rest of the result and because it disappears after a while.

Lifting / Whitening / Moisturzing - Feels cool, soothing with a slightly tingeling feeling on the skin. When the mask is removed, the skin feels moisturized and smooth, but the tingeling feeling lingers and after a while the skin blushes a little in some places and feels a tiny bit burning. I guess it's because of the whitening part of the mask. After 10 minutes, the light burning sensation has almost disappeared.

Lifting / Revitalizing / Toning - Like the other masks, this also feels cooling on the skin. The fermented scent penetrates a little more with this mask than the others. When the mask are removed, the skin feels lean and moisturized. Not as plump as the Lifting / Anti-Wrinkle / Soothing mask but at the same time no burning sensation in the skin. I get a very fresh feeling and the skin also feels cool for a long time after the mask is gone. Maybe something for sunburned skin?


INCI:

Lifting / Anti-Wrinkle / Soothing - Essence- *Aloe Maculata Leaf Extract, *Lactobacillus/Hordeum Vulgare Seed Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Rice Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Avena Sativa (Oat) Kernel Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Phaseolus Angularis Seed Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Glycine Soja (Soybean) Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Sesamum Indicum (Sesame) Seed Ferment Filtrate, *Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil, ***Scutellaria Baicalensis Root Extract, ***Paeonia Suffruticosa Root Extract, ***Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Xanthan Gum, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Adenosine, Linalol
Sheet- Water, *Hordeum Vulgare Seed Extract, *Aloe Maculata Leaf Extract, Ceratonia Siliqua Gum, *Lactobacillus/Rice Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Avena Sativa (Oat) Kernel Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Phaseolus, Angularis Seed Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Glycine Soja (Soybean) Ferment Filtrate, Xanthan Gum, ***Scutellaria Baicalensis Root Extract, ***Paeonia Suffruticosa Root Extract, ***Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract
(*Certified Organically Grown *** Natural Preservative)

Lifting / Whitening / Moisturzing - Essence- *Aloe Maculata Leaf Extract, *Lactobacillus/Chrysanthemum Sinense Flower Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Nelumbo Nucifera Flower Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Maculata Aloe Leaf/Molasses Ferment Filtrate, *Helichrysum Arenarium Flower Extract, *Rhodiola Rosea Root Extract, *Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil, (-)-alpha-bisabolol, *Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Extract, *Camellia Japonica Seed Oil, Xanthan Gum, ***Scutellaria Baicalensis Root Extract, ***Paeonia Suffruticosa Root Extract, ***Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, d-Limonene
Sheet- Water, *Aloe Maculata Leaf Extract, Ceratonia Siliqua Gum, *Lactobacillus/Chrysanthemum Sinense Flower Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Nelumbo Nucifera Flower Ferment Filtrate, Xanthan Gum, ***Scutellaria Baicalensis Root Extract, ***Paeonia Suffruticosa Root Extract, ***Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract
(* Certified Organically Grown *** Natural Preservative)

Lifting / Revitalizing / Toning - Essence-*Aloe Maculata Leaf Extract, *Lactobacillus/Pyrus Malus (Apple) Fruit Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Citrus Junos Fruit Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Musa Sapientum (Banana) Fruit Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Ferment Filtrate,*Lactobacillus/Tomato Fruit Ferment Extract, *Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil, ***Scutellaria Baicalensis Root Extract, ***Paeonia Suffruticosa Root Extract, ***Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Honey, Xanthan Gum, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, d-Limonene, Linalol Sheet- Water, *Aloe Maculata Leaf Extract, Ceratonia Siliqua Gum, *Lactobacillus/Pyrus Malus (Apple) Fruit Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Citrus Junos Fruit Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Ferment Filtrate, *Lactobacillus/Musa Sapientum (Banana) Fruit Ferment Filtrate, Xanthan Gum, ***Scutellaria Baicalensis Root Extract, ***Paeonia Suffruticosa Root Extract, ***Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract
(* Certified Organically Grown *** Natural Preservative)

söndag 24 februari 2019

Declutter Challenge - 2018 års resultat och början på 2019


Ett år har gått med att försöka leva ett liv med mindre prylar och mindre konsumtion.

Jag går rakt på resultatet för 2018:

IN - 407
UT - 807

Mitt mål var 1000 saker ut, men jag kom inte hela vägen dit. Jag tappade mycket av tempot under sista månaderna pga av att mitt jobb tog mycket tid och energi, vi var väldigt uppbokade om helgerna och när jag väl gick på julledigt åkte jag såklart på influensan. Ibland blir det inte som man tänkt sig! :)

Jag har är lite missnöjd med resultatet för jag inser hur mycket som faktiskt köps in trots att jag försöker minimera inköpen. En väckarklocka samtidigt som att det sporrar till att bli bättre detta året.

En lärdom från 2018:

Det tar tid! - Speciellt med heltidsjobb och en 2,5-åring i Familjen. Det är ju tyvärr inte så att jag bara kan ta hälften av vad jag äger och slänga ut. Nä, allt ska ju gås igenom. Att gå igenom en smyckeslåda kan ta nån timme eller tre. Min bästa strategi är att ta en låda eller en sorts saker t gånger, t ex att en kväll rensar jag bland underkläder och en lördag med fler timmar går jag igenom den där lådan med minnessaker i förrådet.

Jag kommer att fortsätta att föra statistik och räkna under 2019 och Januaris resultat är lovande! :)

Januari

IN: 24
UT: 316

Jag och min man tog riktiga krafttag i Januari med att rensa ut onödiga saker från hemmet. Källarförråd, skåp och garderober har fått sig en första utrensning men det finns mer att gå igenom. Det tar verkligen sin tid men gemensamma utrymmen/saker går snabbare när man är två.

Lite repris på hur jag räknar:

Jag har räknat allt i enheter, t ex 1 par strumpor, 1 klänning, 1 par trosor, 1 vas, 1 par örhängen eller 1 "onödig" skönhetsprodukt (som te x nagellack).

Det jag inte räknar in och ut i hushållet är förbrukningsvaror som t ex mat, schampo, tandkräm, mascara eller stearinljus.

Det jag räknar in är t ex leksaker, kläder, skor, smycken, heminrednings-detaljer, tallrikar, möbler eller böcker.

Har ni en utrensnings-utmaning för 2019?

***

English: One year has gone by trying to live a life with less things and less consumption.

I go straight to the result for 2018:

IN - 407
OUT - 807

My goal was 1000 things decluttered, but I didn't get all the way there. I lost a lot of tempo during the last few months because my job took a lot of time and energy, we were very booked up during the weekends and when I went on Christmas holiday, of course I got the flu. Sometimes don't turn out to be as you intended! :)

I'm a little
dissatisfied with the result because I realize how much is actually bought, even though I try to minimize purchases. An alarm clock at the same time as it encourages getting better this year.

A lesson from 2018:

It takes time! - Especially with full-time jobs and a 2.5-year-old in the family. Unfortunately, it's not that I can only take half of what I own and throw it out. Everything is going through. Going through a jewelry box can take an hour or three. My best strategy is to take a box or a drawer of stuff at the time, for example, that one evening I clean up among underwear and on a Saturday with more hours I go through that box of memorabilia in the storage.

I will continue to keep statistics and count in 2019 and January's results are promising! :)

January

IN: 24
OUT: 316

Me and my husband took a big grip on decluttering unnecessary things from our home
in January. Basement storage, cabinets and wardrobes have been given a first cleansing but there is more to go through. It really takes time but common spaces / things go faster when you are two people.

A little replay on how I count:

I have counted everything in units, eg 1 pair of socks, 1 dress, 1 pair of panties, 1 vase, 1 pair of earrings or 1 "unnecessary" beauty product (like for e g nail polish).

What I do not count in and out of the household are consumables such as food, shampoo, toothpaste, mascara or candle.

What I count on is, for example, toys, clothes, shoes, jewelry, home furnishing details, plates, furniture or books.

Do you have a declutter challenge for 2019?

lördag 16 februari 2019

Recension / Review ~ Leahlani Pamplemousse Tropical Enzyme Cleansing Oil


Leahlani Pamplemousse Tropical Enzyme Cleansing Oil beskrivs som en rengöringsolja som ska att rengöra, ta bort makeup och lösa upp dagliga orenheter från huden. Ananas- och papayaenzymer ska varsamt exfoliera huden samtidigt som den ska lämna huden mjuk och strålande med hjälp av rosa och vit grapefrukt, söt vaniljböna och exotiska hibiskusblommor är det första steget i din hudreningsrutin.

Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% resp 90-95%
För vem: Alla hudtyper
Certifieringar: Nej
Hållbarhet: 12 månader efter öppnandet
Tillverkningsland: Hawaii
Vegan:Ja
Cruelty-Free: Ja
Annat: Handgjorda i Kauai, Hawaii, produceras i små mängder för att garantera produkternas färskhet. Vegetabiliskt bläck på förpackningen.
Pris: 480kr för 100 ml hos Joliebeauty.
Införskaffning: Denna rengöring har jag köpt själv.

Plus
- Tar verkligen bort all smuts och sminkrester
- Svider ej i ögonen
- Exfolierar huden 
- Dryg
- Doftar gott

Minus
- Tung glasflaska - akta så du inte tappar den i handfatet!

Mitt utlåtande: Rengöringen kommer i en glasflaska med pump-munstycke som doserar bra. Oljan är gyllengul, lättflytande och doftar tropiskt med toner av citrus och tuttifrutti. Den är lätt att smörja/massera in och irriterar inte huden. Jag brukar låta den sitta några minuter innan jag sköljer av så att enzymerna får jobba på exfolieringen. Svider ej i ögonen och det känns inte som att den lämnar någon hinna på mina kontaktlinser. Efter rengöringen känns huden ordentligt rengjord, jämn och len. Mascara, foundation och sebum/orenheter försvinner lekande lätt! Oljan känns även väldigt dryg, det verkar ta tid att använda upp vilket är väldigt positivt. Det enda jag kan se som negativt skulle vara den tunga glasflaskan som jag är livrädd att tappa i handfatet. Men å andra sidan är det superbra att den inte inte kommer i en plastförpackning. En fantastisk rengöring på många sätt!

***

Leahlani Pamplemousse Tropical Enzyme Cleansing Oil is described as a cleanser that will remove makeup and dissolve daily impurities from the skin. Pineapple and papaya enzymes should gently exfoliate the skin while leaving the skin soft and radiant using pink and white grapefruit, sweet vanilla beans and exotic hibiscus flowers.

Specifications:

Natural and organic derived content: 100% and 90-95% respectively
For whom: All skin types
Certifications: No

Shelf life: 12 months after opening
Country of manufacture: Hawaii
Vegan: Yes
Cruelty-Free: Yes
Other: Handmade in Kauai, Hawaii, is produced in small quantities to ensure the freshness of the products. Vegetable ink on the package
Price: 480SEK for 100ml at Joliebeauty.
Procurement: I bought this cleanser myself.

Plus
- Really removes all dirt and makeup residues
- Does not irritate the eyes
- Exfoliates the skin
- Economic
- Smells good

Minus
- Heavy glass bottle - be careful not to drop it in the sink!

My statement: The cleansing oil comes in a glass bottle with a pump nozzle that dispenses well. The oil is golden yellow, easily flowing and smells tropical with notes of citrus and tuttifrutti. It is easy to lubricate / massage and does not irritate the skin. I usually let it sit a few minutes before I rinse off so that the enzymes get to work on the exfoliation. Does not sting the eyes and it does not feel like leaving any film on my contact lenses. After cleaning, the skin feels thoroughly cleaned and smooth. Mascara, foundation and sebum / impurities disappear easily! The oil also feels very economic, it seem to take time to use up the whole bottle, which is very positive. The only thing I can see as negative would be the heavy glass bottle that I am terrified of dropping in the sink. But on the other hand, it's great that it doesn't come in a plastic package. A great cleansing oil in many ways!INCI: *Macadamia Ternifolia (Macadamia) Seed Oil, *Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, *Citrus Paradisi (Pink Grapefruit) Peel Oil, di-ppg-2 myreth-10 adipate, Euterpe Oleracea (Acai) Fruit Oil, Lactobacillus/- Papaya Fruit Ferment Extract, *Plumeria Acutifolia Flower Extract, *Vanilla Planifolia Fruit Oil, Tocopherol, Psidium Guajava (Guava) Fruit Extract, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit, Carica (Papaya) Seed Oil, Musa Paradisisiaca (Banana) Fruit, Hibiscus Rosa-sinensis (Hibiscus) Flower Extract
*organic

onsdag 9 januari 2019

2019


2018 kommer för alltid vara året då jag förlorade min älskade Pappa i förtid ❤ Många tårar har runnit ner för mina kinder under året och livet sattes på paus. Vi stod varandra väldigt nära och att lära sig navigera livet utan min Pappa är tufft. Med en händelse som den här så bleknar andra saker i jämförelse och det som faktiskt betyder något får ta större plats. Något som avspeglar sig i mina intentioner för året.

Mina intentioner för 2019 är följande:

Tacksamhet - Detta var även det en intention för 2018 men jag kände inte riktigt att jag kunde vara så tacksam i den sorg som 2018 innebar av förklarliga anledningar. Men jag är otroligt tacksam. För så många saker. För livet. För kärleken. För hälsan. För min son. För min man. För min Familj. Jag stannar verkligen upp i vardagen och är mer närvarande. Och detta vill jag hålla fast vid under året.

Hälsa - I mitt 2018 inlägg berättade jag om att navigera livet med en förlossningsskada och många nära och kära omkring mig som gått bort eller blivit sjuka. Efter Pappas bortgång i cancer blev det ännu mer relevant för mig att fundera över min hälsa. Under hösten var jag med i en träningsstudie och blev lottad till att träna med en Personlig Tränare varje vecka i 3 månader vilket har känts kanonbra! Jag kommer att fortsätta att träna med PT men inte lika ofta pga kostnadsskäl. Kostmässigt känner jag att det fallerade lite under sommaren och hösten, jag hade helt enkelt inte ork till att engagera mig i nyttigare/hälsosammare alternativ.Detta vill jag försöka tänka mer på under året.

Resor/Upplevelser - En utav mina intentioner för 2018 var även den att resa/uppleva mer. På den punkten tyckte jag att jag lyckades väl. Vi hade inga resor planerade alls när jag skrev mitt inlägg om 2018. Men i Mars reste jag till Shanghai, Kina för jobbets räkning. I Juni åkte vi till Spanien men den resan avbröts och jag flög hem tidigare då min Pappa hastigt blev sämre. Sommaren var lite som ett vakuum men vi försökte göra det bästa utav det och besökte mycket nya stränder och platser i Sverige. Jag gjorde min första dagsvandring med min man. Under september åkte vi upp till Härjedalen med släkt och var ute mycket i naturen. I December åkte hela Familjen på julkryssning till Tallin. Alla dessa upplevelser har bidragit till att jag känner mig mer levande och tänker mycket på balansen mellan jobb och fritid. Att fortsätta resa och uppleva är något jag vill fortsätta med på olika sätt under 2019 då det ger mig så mycket.

Mindre Konsumtion - Under 2018 inspirerades jag mycket av minimalism och penga-sparande genom bloggar, instagram och FB-grupper. Jag rensade mycket prylar och höll räkning men blev lite nedslagen av att det fortfarande kommer in mycket. (Mer om det i ett kommande inlägg) Så nu blir det nya tag! Jag kommer återigen hålla räkningen under året för att ge mig själv en ögonöppnare. Just inspireras jag väldigt av Marie Kondos "Tidying Up" på Netflix. Det viks väldigt mycket hemma haha! Kläder är fortfarande mitt största aber så jag måste verkligen försöka tänka mig för innan köp.
Om köp av skönhetsprodukter ska göras så är det för att det finns ett behov, t ex foundation är slut. Varje sak ska ha sin plats i vårt hem, får den inte plats så får något annat rensas ut.

Vad är era intentioner för 2019?

***

English: 2018 will forever be the year when I lost my beloved Dad  ❤ Many tears have run down for my cheeks during the year and life was put on pause. We were very close to each other and learning how to navigate life without my Dad being tough. With an event like this, other things fade in comparison and what actually means something has to take a bigger place. Something that is reflected in my intentions for the year.

My intentions for 2019 are as follows:

Gratitude - This was also an intention for 2018 but I didn't really feel that I could be so grateful in all the sadness in 2018. But I'm incredibly grateful. For so many things. For life. For love. For health. For my son. For my husband. For my family. I really pause in everyday life and am more present. And this I want to hold on to during the year.

Health - In my 2018 post, I told you about how I navigate life with a birth-related injury and many close and dear ones around me who passed away or got sick. After Dad's death in cancer, it became even more relevant to me to think about my health. During the autumn I participated in a training study and was happy to train with a Personal Trainer every week for 3 months, which has felt great! I will continue to train with this PT but not as often because of financial reasons. Food-wise, I feel that it fell a little during the summer and autumn, I simply didn't have the energy to engage in healthier alternatives. This I need to think more about during the year.

Travel / Experiences
- One of my intentions for 2018 was also the to travel / experience more. At that point, I thought I was successful. We had no trips planned at all when I wrote my post in early 2018. But in March I traveled to Shanghai, China on behalf of the job. In June we went to Spain but that trip was canceled and I flew home earlier when my dad quickly got worse. The summer was a bit like a vacuum but we tried to do the best of it and visited a lot of new beaches and places in Sweden. I made my first day-hike with my husband. In September we went up to swedish mountains with relatives and enjoyed nature. In December, the whole family went on a Christmas cruise to Tallin. All these experiences have helped me to feel more alive and think a lot about the balance between work and leisure. To continue traveling and experiencing is something I want to continue in different ways in 2019 because it gives me so much.

Less Consumption - In 2018, I was inspired by minimalism and money-saving through blogs, instagrams and FB groups. I decluttered a lot of things and kept count but got a little disappointed that it still comes in a lot into the household. (More about it in a future post) I will once again count in/out during the year to give myself an eye-opener. Right now I'm inspired by Marie Kondo's "Tidying Up" on Netflix. There is a lot of folding going on at the moment, haha! Clothing is still my biggest challenge so I really have to try to think before buying.
If purchase of beauty products is to be done, it should be because there is a need, eg need a new foundation because the old one is out. Every thing should have its place in our home, if not, things need to be decluttered.


What are your intentions for 2019?

onsdag 26 december 2018

Recension / Review ~ Manic Organic Doftljus / Scented Canle


Manic Organic Doftljus består av soja- och rapsvax, ett vax som har skapats av ekologiskt framodlade sojabönor (ej skövlade plantor eller GMO) från hållbara och traditionella plantage samt europeisk raps. Det är enligt Manic Organic 100% vegetabiliskt, naturligt och bilogiskt nedbrytbart - vilket gör det enormt miljövänligt. Fritt från palmolja , paraffin, bivaxprodukter, bekämpningsmedel, giftiga ämnen och gmo. Vekarna skapas av bomull (ekologisk framodlad) och papper, fria från bly. Dofterna kommer från eteriska oljor och doftoljor urvinna av växtriket (blommor, örter och blad).

Jag har provat två av Manic Organics dofter:

Christmas Spirit - Varma doftnoter av kanel, kryddnejlika och muskot med en fin underton av glaserad apelsin.

Warm Vanilla - Varm krämig vanilj med toner av muskotnöt och nötter.

Såg nu att de bytt ut Christmas Spirit till Christmas Spices. Vet ej om det är samma men det låter så på beskrivningen.

Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% resp 100%
För vem: Alla
Certifieringar: Kosher
Hållbarhet: X
Tillverkningsland: Sverige
Vegan: Ja
Cruelty-Free: Ja
Annat: För varje sålt ljus planteras ett träd i Afrika i samarbete med Vi-Skogen.
Pris: 79kr - 169kr beroende på storlek hos Manicorganic.se

Införskaffning: Dessa ljus har jag själv köpt.

Plus
- Giftfria
- Dryga 
- Lock som förhindrar damm 
- Autentiska naturliga dofter

Minus
- Christmas Spirit doftar lite starkt(läs kommentaren nedan)

Mitt utlåtande: Ljusen kommer i bruna glasburkar med lock i metall. Ljusen är varmvita till färgen och doftar mycket när man öppnar locket. Dofterna känns autentiska och naturliga. Warm Vanilla luktar precis som beskrivningen, varm och mjuk vanilj. Christmas Spirit tycker jag doftar väldigt juligt och lite som glögg med apelsin. Min man upplever den med väldigt julig men mer åt pomerans i doften. Jag tycker Christmas Spirit doftar lite väl mycket för min näsa men läste faktiskt på Manic Organics hemsida att om man tyckte det var för mycket doft kunde de skräddarsy doftljuset med mindre eteriska oljor om man bad om det. Ljusen känns väldigt dryga, efter ett par timmar tända så  är det inte mycket av ljuset som har försvunnit.

***

English: Manic Organic Fragrance Candles consists of soybean and rapeseed wax, a wax that has been created from organically-grown soybeans from sustainable and traditional plantations and European rapeseed. According to Manic Organic, it is 100% vegetable, natural and biodegradable - which makes it extremely environmentally friendly. Free from palm oil, paraffin, beeswax products, pesticides, toxic substances and gmo. The wicks are created by cotton (ecologically harvested) and paper, free from lead. The scents come from essential oils and scented oils from the plant kingdom (flowers, herbs and leaves).

I have tried two of Manic Organics scents:

Christmas Spirit - Hot scent notes of cinnamon, cloves and nutmeg with a fine undertone of glazed orange.

Warm Vanilla - Warm creamy vanilla with notes of nutmeg and nuts.

Now I saw that they replaced the Christmas Spirit for Christmas Spices. Don't know if it's the same but it sounds like the description.

Specifications:

Natural and ecological content: 100% and 100% respectively
For whom: All
Certifications: Kosher
Durability: X
Country of manufacture: Sweden
Vegan: Yes
Cruelty-Free: Yes
Other: For every candle sold, a tree is planted in Africa in cooperation with swedish "Vi-Skogen"".
Price: 79 - 169 SEK depending on size at Manicorganic.se

Procurement: I have bought these candles myself.

Plus
- Non-toxic
- Dry
- Lids that prevent dust
- Authentic natural scents

Minus
- Christmas Spirit smells a bit strong (read the comment below)

My statementThe candles come in brown glass jars with metal lids. The candles are warm white to the color and smell a lot when you open the lid. The scents feel authentic and natural. Warm Vanilla smells just like the description, warm and soft vanilla. Christmas Spirit I think smells very Christmas and a little like mulled wine with orange. My husband experiences it as a very sweet Christmas scent but more like Seville orange in the scent. I think Christmas Spirit smells a little much for my nose but I actually read on Manic Organics website that if you thought it was too much fragrance they could tailor the scent with less essential oils if you ask for it. The lights are very durable, after a couple of hours it is not much of the light that has disappeared.

lördag 24 november 2018

Recension/Review ~ True Organic Sea Me Mask


True Organics of Sweden Sea Me Mask beskrivs som en mask som tonar, återfuktar och stramar upp huden. Masken är full av Chlorella alger som är rika på mineraler, vitaminer och aminosyror. Alger har en mängd fördelar enligt tillverkaren – de återfuktar, stramar upp, balanserar, renar, skyddar och förnyar huden.
Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% resp 96%
För vem: Alla hudtyper
Certifieringar: Inga
Hållbarhet: 6 månader efter öppnandet
Tillverkningsland: Sverige
Vegan: Ja
Cruelty-Free: Ja
Annat: Förpackningen(tuben) är gjord av Sockerrör
Pris: Omkring 299kr och finns t ex på Skogsro Spa, Fina Mig, Softskin, Naturligt Snygg, Apotea mfl

Den här produkten fick jag som ett pressprov från tillverkaren True Organics of Sweden.

Plus
- Dryg
- Återfuktar och boostar huden
- Stramar upp
- Lätt att tvätta av

Minus
- Om man är känslig så kan doften vara lite avskräckande :)

Mitt utlåtande: Ansiktsmasken kommer i en praktisk tub med skruvlock. Konsistensen är lättrinnande och lättapplicerad och färgen på masken är gulgrön. Masken känns dryg då det inte behövs så mycket för att smörja in hela ansiktet. Doftar mycket av alger och lite syrligt, som tång ungefär. På ansiktet så känns masken till en början lite kylande och torkar sedan efter en stund och stramar lite. Masken tvättas lätt av med ljummet vatten eller med pads/muslin-duk. Efteråt känns huden uppstramad, återfuktad, sval och klarare/jämnare.

Låt inte doften avskräcka er, för det här är en riktigt fin mask som gör vad den ska! :) Ingredienserna känns noga utvalda och genomtänkta.

***

English: True Organics of Sweden Sea Me Mask is described as a mask that tones, moisturizes and tightens the skin. The mask is full of Chlorella algae rich in minerals, vitamins and amino acids. Algae has a lot of benefits according to the manufacturer - they moisturize, tighten, balance, clean, protect and renew the skin. 

Specifications: 

Natural resp. organic content: 100% resp. 96% 
For whom: All skin types 
Certifications: None 
Shelf life: 6 months after opening 
Country of manufacture: Sweden 
Vegan: Yes 
Cruelty-Free: Yes 
Other: The packaging (tube) is made of sugar cane 
Price: Ca 299 SEK / 29 Euros 

I recieved this product as a press sample from the manufacturer True Organics of Sweden. 

Plus
- Economic
- Moisturizes and boosts the skin
- Tigthens skin
- Easy to wash off

Minus 

- If you're sensitive, the smell can be a little deterrent :) 

My statement: The face mask comes in a practical tube with screw cap. The consistency is a bit runny and easy to apply and the color of the mask is yellowish green. The mask feels economic since there is not much needed to add to the whole face. Smells a lot of algae and a little tangy, like seaweed. On the face, the mask initially feels a little cold and then dries after a while and tightens a bit. The mask is easily washed with lukewarm water or with pads / muslin cloth. Afterwards, the skin feels tightened, moisturized, cool and clearer / smoother.

Do not let the scent discourage you, because this is a really nice mask that delivers! :) The ingredients feels carefully selected and thought-out.


INCI: Aloe barbadensis leaf juice* (aloe vera), Glycerin* (veg. glycerin), Chlorella vulgaris powder* (seaweed), Sclerotium gum (skin conditioning), Aqua (water), Sodium Levulinate*(skin conditioning), Glyceryl caprylate* (natural moisturizer), Sodium Anisate* (natural skin soother), Lysolecithin* (natural emulsifier), Sodium Hyaluronate* (skin conditioning), Pullulan (veg. binder), Xanthan gum (natural thickener), Lactic Acid (skin conditioning), Mentha arvensis leaf oil*(peppermint essential oil), Mentha viridis leaf oil* (spearmint essential oil)

fredag 23 november 2018

My Minimalistic Journey ~ Sälj & Spendera Mindre / Sell & Spend Less

Ett av årets Black FRiday fynd - bästa miljövänliga vinterskorna från Kavat till vår son!

* Detta inlägg innehåller värvningslänk * This post contains link refeeral *

Enligt mig går Minimalism också lite hand i hand med ett ekonomiskt synsätt på att spara, spendera mindre och att göra medvetna och genomtänkta köp. Jag har sålt saker på Tradera sedan 2007 men har i de flesta fall alltid behövt pengarna till något annat, men nuförtiden har jag råd att lägga pengarna på hög och investera i det som behövs. Mitt senaste köp blev ett lättvikts-regnset i superbra kvalité, helt finansierat av det jag tjänat in på försäljning av saker och kläder jag inte behöver. Detta inlägget är inte en uppmuntran till att konsumera mer utan snarare spara mer och när du väl investerar i något du behöver, ja då finns det tips nedan på att köpa det till bästa pris. :)

Här är mina bästa tips för att sälja och investera vinsten:

1. Använd rätt säljtjänst  - Olika säljtjänster är bra för olika varor. Kanske självklart, men det är lättare att sälja stora saker via t ex blocket eller FB Marketplace, än på Tradera och vice versa.

2.  Undersök Marknaden - Om du har specifika föremål eller kläder som du misstänker kan ett värde på andra hands marknaden pga av märke, samlarvärde eller populäritet så se till att göra efterforskning. Kolla avslutade annonser på Ebay eller Tradera för att bilda dig en uppfattning kring vad det kan vara värt och försök få ungefär samma om du har en likvärdig vara.

3. Bild & Beskrivning - Bra bilder och utförliga beskrivningar av det du säljer är ett måste för att få bästa bud/pris. Gärna dagsljus för rätt färgåtergivning, gärna närbilder på detaljer och/eller skavanker och detaljerad beskrivning och ärlighet om ev slitage. Om du kan hitta bilder där man ser plagget på en modell eller detaljbilder på små delar av t ex en köksmaskin så är det kanon att lägga till som komplement.

3. Separat Konto - Beroende på säljtjänst - se till att få in eller föra över pengarna du tjänar på ett separat konto. Detta även av säkerhetsskäl o du lämnar ut kontonr. Via Tradera kan du t ex erbjuda säker Direkt-betalning via Klarna till dina köpare och därmed välja ett konto som de ska betalas ut till. På det sättet har du full koll på vad som kommer in och ser pengarna växa. Sätter man in pengarna på lönekontot är det troligen mer frestande att använda dem till annat.

4. Spar Appar - Om du trots att du sätter in pengarna på ett separat konto har svårt att låta pengarna vara så kan det vara läge att använda dig av så kallade Spar Appar som du sätter in pengarna på. Jag har t ex appen Dreams som har ett konto i Ålandsbanken kopplat. På så sätt ser jag inte de pengarna men de finns sparade. Dreams appen har för övrigt andra roliga funktioner för sparande som t ex varje gång du har matlåda med dig till jobbet så för du över de pengar du sparade den lunchen.


När du väl bestämt dig för att något behöver inhandlas till dig eller hushållet så kan det vara bra att försöka vara ekonomisk och inte köpa i första bästa butik.

Här är mina bästa tips för att spendera mindre vid köp:

1. Jämför Priser - Detta säger ju sig självt men tåls att upprepas. Om du vet vad du letar efter eller vill köpa, se till att jämföra priser på nätet via prisjämförelse-sajter eller genom att själv googla runt och kolla reor och erbjudanden på det du är ute efter.

2. Handla på nätet - Personligen handlar jag det mesta på nätet, detta för att tillgängligheten är stor av butiker men även för att de oftast kan pressa priserna mer än i butiker på t ex märkesvaror.

2. Gå med i Paneler - Det finns flertalet paneler som man gå med i för att svara på enkäter för att få poäng som kan lösas ut till super-presentkort som går att använda hos de större kedjorna. M3 Panel är den bästa panelen jag har hittat hitintills som ger poäng relativt snabbt om man gör sina enkäter. Det som är fint med just M3 Panel (värvningslänk) är att man får en mindre summa poäng även för enkäter som inte passar din profil och att du kan värva vänner och bekanta och få poäng.

4. Anmäl dig till nyhetsbrev - De flesta webshopparna och butikerna har erbjudanden då och då. Om du är på jakt efter något speciellt, se till att anmäla dig för just den butiken och vänta på erbjudanden.Vissa butiker erbjuder rabattkod vid registrering.

5. Påminnelse om varukorg - De flesta stora webbutikerna har ofta en funktion där de påminner dig om du lagt något i din varukorg för att de vill ha kvar dig som kund. Om du är medlem och/eller varit inloggad när du lägger produkten i varukorgen och går till kassan utan att avsluta köpet, så kommer det ofta en påminnelse om att du har varor kvar. Och faktiskt är det så att många företag erbjuder en viss procent av med kod som kommer med påminnelse-mailet.

5. Köp Second Hand - Ibland kan just den dyra märkesjackan eller vinterstövlarna du vill investera i finnas i fint skick till ett mycket bättre pris om du letar runt lite på nätet på säljsajter och appar. Oftast kommer mode och stilar igen från tidigare årtionden så om du vill fortsätta hänga med i modet, läs på vad som är det senaste för nästa säsong och ge dig ut på jakt i Second Hand butiker. Ofta går det att hitta ett liknande It-plagg till betydligt bättre priser än de stora modehusen. Bra för miljön och plånboken!

6. Köp Kvalité - Oftast håller saker/plagg med bra kvalité mycket längre om man tar hand om dem på ett bra sätt. Bra för dig, och bra för miljön. Saker/kläder med starkt varumärke och kvalite kan man oftast räkna med att få ett bra andrahandsvärde på. Köp nytt eller begagnat och sälj vidare den dagen du tröttnar eller plagg växes ur.

7. Black Friday - Japp du läste rätt! "Hur kan hon rekommendera den största konsumtionshetsen någonsin!?" tänker du nu. Jo, på grund av ovanstående punkt. Så länge du har kollat på vad produkten har kostat innan BF så kan du faktiskt göra ett kap på den där soffan den växande familjen har velat byta upp sig till eller äntligen investera i en jacka som håller flera vintrar framåt.

Vad är era bästa tips för att sälja och köpa ekonomiskt?


***

English: In my opinion, Minimalism also goes hand in hand with an economical approach to saving, spending less, and making conscious and thoughtful purchases. I've sold things on Tradera(swedish Ebay) since 2007 but in most cases have always needed the money for something else, but nowadays I can afford to save the money and invest in what's needed. My last purchase was lightweight rainwear in superb quality, fully funded by what I earned on the sale of items and clothes I do not needed. This post is not an incentive to consume more but rather save more and when you do want to invest in something you need, then there are tips below to buy it at the best price. :)

Here are my best tips for selling and investing the profits:

1. Use the right selling tool - Different selling tools are good for different items. Perhaps it's easier to sell big things through, for example, the local selling pages or FB Marketplace, than Ebay and vice versa.

2. Research the Market - If you have specific items or clothing that you suspect has a value due to brand, collector value or popularity make sure you do research. Check out the sold section on Ebay or other selling platforms to form an idea of ​​what it might be worth and try to get about the same if you have an equivalent product.

3. Image & Description - Good pictures and detailed descriptions of what you are selling is a must to get the best bid / price. Use daylight for the right color display, preferably close-up details and / or defects and detailed description and honesty of possible wear and tear. If you can find pictures where a model is wearing the garment or detail on small pieces of a kitchenware from the brands site, it's perfect to add as a complement.

4. Separate Account - Depending on sales service - make sure to collect or transfer the money you earn on a separate account. This also for security reasons if you give out your account number. Via Tradera(swedish Ebay), you can, for example, offer secure direct payment via Klarna to your buyers and thus select an account for which they are to be paid out. That way you get a close look at what's coming in and seeing the money grow. If you put the money into the paycheck account, it is probably more tempting to use them.

5. Saving Apps - If you deposit the money into a separate account, and it's hard to keep the money there,  you can use the so-called Save Apps to deposit the money. For example, I have the app Dreams, which has an account linked to the Åland Bank. That way, I do not see the money but they are saved. The Dreams app also has other fun features for saving, for example, every time you have a lunchbox with you, so you get the money you saved that lunch. I believe only available in Sweden but other countries might have other versions.Once you decide that something needs to be purchased for you or the household, it may be good to try to be economical about it and not buy in the first store you see.

Here are my best tips for spending less when buying:

1. Compare Prices - This is said to be self-evident but repeatable. If you know what you are looking for or want to buy, make sure to compare prices online through price comparison sites or by yourself googling around and check out the listings and offers for what you are looking for.

2. Shop online - Personally, I mostly shop online, because the availability of stores are large on the web, but also because they usually push prices more than in physical stores such as branded goods.

3. Join Panels - There are several panels that you join in answering questionnaires to get points that can be exchanged to super-gift cards that can be used in the larger chains.
M3 Panel is the best panel I've found so far, which scores relatively quickly if you do their questionnaires. The good thing about the M3 Panel(refeeral link) is that you get a smaller amount of points even for surveys that do not fit your profile and also you can refeer friends and get points. I'm not sure if M3 Panel exists world wide.

4. Subscribe to newsletters - Most webshops and stores have offers every now and then. If you are looking for something special, be sure to sign up for that particular store and wait for offers. Some stores offer discount code upon registration.

5. Reminder of Shopping Cart - Most major online stores often have a feature where they remind you if you have added something to your shopping cart because they want you to stay as a customer. If you are a member and / or logged in when you add the product to the shopping cart and go to checkout without ending the purchase, you will often be reminded that you have items left. And in fact, many companies offer a certain percentage off with code that comes with the reminder email.

6. Buy Quality - Usually, things / clothes with good quality last much longer if you take care of them in a good way. Good for you, and good for the environment. Items / clothing with strong brand and quality can often be expected to get a good second hand value. Buy new or used and sell on the day you get tired or your clothes out-grow.

7. Black Friday - Yep you read right! "How can she recommend the largest consumer-weekend ever !?" you are thinking now? Yes, because of the above point. As long as you have looked at what the product has cost before BF, you can actually make a deal on that couch that the growing family has been wanting for a while or to finally invest in a jacket that lasts several winters.
What are your best tips for selling and buying economically?