onsdag 21 oktober 2020

Stockholm Beauty Week 2020

(English below)

Igår besökte jag Stockholm Beauty Week! En Corona-säkrad mässa som hade delats upp i olika hallar för att minska trängsel, samt att det fanns handsprit och gratis ansiktsmasker. Tror detta är tredje eller fjärde året jag går och det är alltid lika trevligt och väldigt proffsigt genomfört. Märken/företag som är på plats är en blandning av nya och gamla, naturliga och icke-naturliga. Väldigt bra mix som tilltalar många och lätt att hitta eko-utställarna för min del. Jag slog följe med bästa Jeanette från Green Beauty Choices. ❤

Mässan är öppen imorgon med så har ni vägarna förbi, passa på att gå in och få lite skönhets-inspiration. Adressen är Waterfront Congress Center(Waterfront Hotel) som ligger precis vid Cityterminalen mitt i Stockholm.

Här är mina summerade produkt-höjdpunkter från mässan!

Första montern vi besökte var Loelle Organic Beauty som var där med alla sina härliga oljor och hårvårdsprodukter. Med hem kom deras relativt nya Arganolja med Vanilj. En underbart varm mjuk doft av vanilj! Ser verkligen fram emot att använda den här oljan till hela kroppen inklusive håret. Med kom också Loelles Rosenvatten (ansiktsvatten) samt deras Rosentvål vilket båda doftar härligt av ros.

Näst efter det blev ett besök i Viridi Eco's monter och fint samtal med grundaren Evelina. De hade med sig sin nyheterna Diatom Serum samt badsalter med Rosor och Lavendel. Diatom Serum innehåller kiselalger som ska minska fina linjer och öka hudens elasticitet, samt fungera för torr och känslig hud. Båda nyheterna ska jag testa framöver!

Därefter besökte vi Rosenserien och kikade närmre på deras nyhet Calming Moisturizer som ska lugna och motverka röd hud, samt rosacea. Lät bra till mig och min ibland reaktiva hud! Med kom också deras nya återfuktande och anti ageing Organic Cotton Mask (100% naturlig med ekobomull!) samt en utav deras klassiker, morotsoljan. Vi nosade även på deras nya giftfria doftljus med doft av Neroli, härlig doft som passar de flesta. Hoppas på att de tar fram mer fina dofter framöver!

Vi gick även förbi Naturae Donum som var där och presenterade olika kroppsprodukter som skrubb- och tvättvantar och kroppsborstar. Det fanns massor av olika sorter att välja på i spännande naturliga material som nässla, hampa och lin. Valet föll på en skrubbvante gjord i lin med Hammam känsla, ganska tätvävd för fin exfoliering.


Me Anima var på plats med nyheter, bland annat deras nya (fantastiskt doftande) Refreshing Watermelon ansiktsmist. Den kan användas som både rengöring och ansiktsmist, och ska stärka och vårda hudens elasticitet samt återfukta. Att äta Melon ska vara otroligt bra för kroppen, så varför inte spraya den på huden också? :)

Vi besökta även svenska spa-märket Hada som har ett japanskt tänk, och dessutom finns på japanska spa-hotellet Yasuragi utanför Stockholm. Namnen på produkterna är på japanska och betyder på svenska vad produkter är för något. Som ansiktsvattnet jag köpte med med som heter Keshosui, vilket helt enkelt betyder Ansiktsvatten. Detta märket är inte helt naturligt men innehöll å andra sidan inte de värsta syntetiska ingredienserna heller. Vi blev väldigt imponerade av deras airless burk! Jag har endast sett airless flaskor tidigare.


Med hem kom även några samples från Orgaid som ska bli spännande att testa. Har inte provat något från dem tidigare.

Sedan besökte vi Fruesh monter och luktade och kände på deras fantastiskt väldoftande nyheter. Få ingredienser och äkta doftsättningar verkar vara en vinnande kombination. Det lilla provet med Bodybutter med doft av Apelsin och Kanel är så nära den perfekta juldoften man kan komma! :)


Vi kikade även på ett kroatiskt märke som heter KMT Bio Cosmetics som hade med sig sina produkter för kroppen, ansiktet och håret. Citronmeliss var genomgående i en del av serien för känslig hud just för att Citronmeliss aldrig orsakar allergiska reaktioner samt har fina egenskaper. Serien är även anpassad för att passa vårt nordiska klimat.


Med hem kom också en hel del andra prover och småförpackningar, de flesta mer eller mindre ekologiska eller naturliga. De små på den bakre raden var ett gäng franska märken som jag aldrig sett innan. Jättekul!

Och sist men inte minst, en bild på mig och bloggkollegan Jeanette! ❤

 ***

English: Yesterday I visited Stockholm Beauty Week! A Corona-secured beauty fair that had been divided into different halls to reduce to much people in the same place, and that there was rubbing alcohol and free face masks. I think this is the third or fourth year I go and it is always just as nice and very professionally done. Brands / companies that where at the fair was a mix of new and old, natural and conventional. Very good mix that appeals to many and easy to find the ecofriendly exhibitors for me. I joined best Jeanette from Green Beauty Choices. ❤

The fair is open tomorrow so you have the roads past, take the opportunity to go in and get some beauty inspiration. The address is Waterfront Congress Center (Waterfront Hotel) which is located right by the City Terminal in the middle of Stockholm. 

Here are my summed up product highlights from the fair!

The first booth we visited was Loelle Organic Beauty who was there with all her wonderful oils and skin/haircare products products. With home came their relatively new Argan Oil with Vanilla. A wonderfully warm soft scent of vanilla! Really looking forward to using this oil for the whole body including the hair. Also home came Loelle's Rose Water (toner) and their Rose Soap, which both smell wonderful of roses.

Next after that was a visit to Viridi Eco's stand and a nice conversation with the founder Evelina. They brought with them their new Diatom Serum and bath salts with Roses and Lavender. Diatom Serum contains diatoms that will reduce fine lines and increase skin elasticity, as well as work for dry and sensitive skin. I will test both new products in the future! 

Then we visited the Rosenserien and took a closer look at their new Calming Moisturizer which will soothe and counteract red skin, as well as rosacea. Sounded good to me and my sometimes reactive skin! Also included was their new moisturizing and anti-aging Organic Cotton Mask (100% natural with organic cotton!) And one of their classics, carrot oil. We also sniffed at their new non-toxic scented candles with a scent of Neroli, a wonderful scent that suits most people. Hope they produce more nice scents in the future! 

We also walked past Naturae Donum who was there and presented various body products such as scrubbing and washing gloves and body brushes. There were lots of different varieties to choose from in exciting natural materials such as nettle, hemp and flax. The choice fell on a scrubbing glove made of linen with a Hammam feel, quite tightly woven for fine exfoliation. 

Me Anima was on site with news, including their new (fantastically fragrant) Refreshing Watermelon face mist. It can be used as both a cleanser and face mist, and should strengthen and nourish the skin's elasticity and moisturize. Eating Melon should be incredibly good for the body, so why not spray it on the skin as well? :) 

We also visited the Swedish spa brand Hada, which has a Japanese mindset, and is also presented at the Japanese spa hotel Yasuragi outside Stockholm. The names of the products are in Japanese and mean in Swedish what products are for something. Like the toner I bought with called Keshosui, which simply means Toner. This brand is not completely natural but on the other hand did not contain the worst synthetic ingredients either. We were very impressed with their airless jar! I've only seen airless bottles before. 

And brought home some samples from Orgaid that will be exciting to test. Have not tried anything from them before. 

Then we visited Fruesh's stand and smelled and felt their fantastically fragrant news. Few ingredients and genuine fragrances seem to be a winning combination. The little sample of Bodybutter with a scent of Orange and Cinnamon is as close to the perfect Christmas scent as you can get! :) 

We also looked at a Croatian brand called KMT Bio Cosmetics that brought its products for the body, face and hair. Lemon balm was consistently part of the sensitive skin series just because Lemon balm never causes allergic reactions and has fine properties. The series is also adapted to pass our Nordic climate.

Also brought home were a lot of other samples and small packages, most of them more or less organic or natural. The little ones in the back row were a bunch of French brands that I had never seen before. Much fun! 

And last but not least, a picture of me and my blog colleague Jeanette! ❤


1 kommentar:

  1. Så trevlig information. Jag älskar din blogg. Du kan besöka:::
    Hos Body Bazar står ekologisk hudvård för effektiva ingredienser, rättvist & miljömedvetet arbete, naturliga råvaror, aktiva ämnen & resultatinriktade produkter @ Bodybazar Ekologisk hudvård

    SvaraRadera