About

(english below)

La Vie est Belle - Livet är vackert!

Här skriver jag om naturlig skönhet och ekolyx. Recensioner, nyheter och tips. Men även om hälsa, hållbarhet, ekomode, resor, att hitta balansen i livet och att hobbyodla eget på sommaren.

Hej och välkomna till min blogg!

Jag skriver om en utav mina stora passioner - naturlig skönhetsvård. Bloggen är skriven ur ett personligt perspektiv med fokus på skönhet.

Skönhetsintresset har jag haft länge, men det var för några år sedan som jag fick upp ögonen för vad vi faktiskt smörjer in oss med. Jag tror på att ju mer naturlig och ekologisk en produkt är, desto bättre! Jag jobbar på något sätt inte med skönhetsvård och är ingen expert, utan är helt enkelt övertygad om att kemiskt framställda produkter inte hjälper kroppen något vidare bra. Via den här bloggen och andra lär jag mig mer och mer om skönhetsindustrin och ingredienser.

Allt bloggmaterial skyddas av Upphovsrättslagen. Alla fotografier och text på hemsidan ägs av La Vie est Belle och får ej användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse. Att använda bilder för att länka till bloggen är okej, länken ska då vara tydlig och du ska skicka mig ett mail med länken.

Om ni har frågor eller vill komma i kontakt med mig eller om du är representant eller återförsäljare för ett företag och vill skicka produkter - maila på livetarvackert@gmail.com

Följ mig på min resa. Kärlek! / Mona


***


La Vie est Belle - Life is beautiful! 

Welcome to my blog!

I write about natural beauty and ecoluxury. Reviews, news and tips. Also about health, sustainability, eco-fashion, travel, to find balance in life and my hobby-gardering during summer.

I write about one of my great passions - natural beauty. The blog is written from a personal perspective, focusing on beauty


Beauty  is an interest I have had a long time, but it was a few years ago that I became aware of what we actually put on our bodies. I believe that the more natural and organic product, the better! I do not work in any way with beauty and I'm no expert, but are simply convinced that the chemically produced products is no good for the body. Through this blog and others I learn more and more about the beautyindustry and ingredients.


All blog material is protected by Copyright laws. All photographs and text on the website is owned by La Vie est Belle and may not be used for commercial purposes without permission. To use images to link to the blog is okay, the link should then be clear and you shall send me a mail with the link.
 
If you have questions or want to contact me or if you are a distributor for a company and want to send products - livetarvackert@gmail.com

Follow me on my journey. Love / Mona