onsdag 26 december 2018

Recension / Review ~ Manic Organic Doftljus / Scented Canle


Manic Organic Doftljus består av soja- och rapsvax, ett vax som har skapats av ekologiskt framodlade sojabönor (ej skövlade plantor eller GMO) från hållbara och traditionella plantage samt europeisk raps. Det är enligt Manic Organic 100% vegetabiliskt, naturligt och bilogiskt nedbrytbart - vilket gör det enormt miljövänligt. Fritt från palmolja , paraffin, bivaxprodukter, bekämpningsmedel, giftiga ämnen och gmo. Vekarna skapas av bomull (ekologisk framodlad) och papper, fria från bly. Dofterna kommer från eteriska oljor och doftoljor urvinna av växtriket (blommor, örter och blad).

Jag har provat två av Manic Organics dofter:

Christmas Spirit - Varma doftnoter av kanel, kryddnejlika och muskot med en fin underton av glaserad apelsin.

Warm Vanilla - Varm krämig vanilj med toner av muskotnöt och nötter.

Såg nu att de bytt ut Christmas Spirit till Christmas Spices. Vet ej om det är samma men det låter så på beskrivningen.

Specifikationer: 

Naturligt resp ekologiskt innehåll: 100% resp 100%
För vem: Alla
Certifieringar: Kosher
Hållbarhet: X
Tillverkningsland: Sverige
Vegan: Ja
Cruelty-Free: Ja
Annat: För varje sålt ljus planteras ett träd i Afrika i samarbete med Vi-Skogen.
Pris: 79kr - 169kr beroende på storlek hos Manicorganic.se

Införskaffning: Dessa ljus har jag själv köpt.

Plus
- Giftfria
- Dryga 
- Lock som förhindrar damm 
- Autentiska naturliga dofter

Minus
- Christmas Spirit doftar lite starkt(läs kommentaren nedan)

Mitt utlåtande: Ljusen kommer i bruna glasburkar med lock i metall. Ljusen är varmvita till färgen och doftar mycket när man öppnar locket. Dofterna känns autentiska och naturliga. Warm Vanilla luktar precis som beskrivningen, varm och mjuk vanilj. Christmas Spirit tycker jag doftar väldigt juligt och lite som glögg med apelsin. Min man upplever den med väldigt julig men mer åt pomerans i doften. Jag tycker Christmas Spirit doftar lite väl mycket för min näsa men läste faktiskt på Manic Organics hemsida att om man tyckte det var för mycket doft kunde de skräddarsy doftljuset med mindre eteriska oljor om man bad om det. Ljusen känns väldigt dryga, efter ett par timmar tända så  är det inte mycket av ljuset som har försvunnit.

***

English: Manic Organic Fragrance Candles consists of soybean and rapeseed wax, a wax that has been created from organically-grown soybeans from sustainable and traditional plantations and European rapeseed. According to Manic Organic, it is 100% vegetable, natural and biodegradable - which makes it extremely environmentally friendly. Free from palm oil, paraffin, beeswax products, pesticides, toxic substances and gmo. The wicks are created by cotton (ecologically harvested) and paper, free from lead. The scents come from essential oils and scented oils from the plant kingdom (flowers, herbs and leaves).

I have tried two of Manic Organics scents:

Christmas Spirit - Hot scent notes of cinnamon, cloves and nutmeg with a fine undertone of glazed orange.

Warm Vanilla - Warm creamy vanilla with notes of nutmeg and nuts.

Now I saw that they replaced the Christmas Spirit for Christmas Spices. Don't know if it's the same but it sounds like the description.

Specifications:

Natural and ecological content: 100% and 100% respectively
For whom: All
Certifications: Kosher
Durability: X
Country of manufacture: Sweden
Vegan: Yes
Cruelty-Free: Yes
Other: For every candle sold, a tree is planted in Africa in cooperation with swedish "Vi-Skogen"".
Price: 79 - 169 SEK depending on size at Manicorganic.se

Procurement: I have bought these candles myself.

Plus
- Non-toxic
- Dry
- Lids that prevent dust
- Authentic natural scents

Minus
- Christmas Spirit smells a bit strong (read the comment below)

My statementThe candles come in brown glass jars with metal lids. The candles are warm white to the color and smell a lot when you open the lid. The scents feel authentic and natural. Warm Vanilla smells just like the description, warm and soft vanilla. Christmas Spirit I think smells very Christmas and a little like mulled wine with orange. My husband experiences it as a very sweet Christmas scent but more like Seville orange in the scent. I think Christmas Spirit smells a little much for my nose but I actually read on Manic Organics website that if you thought it was too much fragrance they could tailor the scent with less essential oils if you ask for it. The lights are very durable, after a couple of hours it is not much of the light that has disappeared.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar