fredag 23 november 2018

My Minimalistic Journey ~ Sälj & Spendera Mindre / Sell & Spend Less

Ett av årets Black FRiday fynd - bästa miljövänliga vinterskorna från Kavat till vår son!

* Detta inlägg innehåller värvningslänk * This post contains link refeeral *

Enligt mig går Minimalism också lite hand i hand med ett ekonomiskt synsätt på att spara, spendera mindre och att göra medvetna och genomtänkta köp. Jag har sålt saker på Tradera sedan 2007 men har i de flesta fall alltid behövt pengarna till något annat, men nuförtiden har jag råd att lägga pengarna på hög och investera i det som behövs. Mitt senaste köp blev ett lättvikts-regnset i superbra kvalité, helt finansierat av det jag tjänat in på försäljning av saker och kläder jag inte behöver. Detta inlägget är inte en uppmuntran till att konsumera mer utan snarare spara mer och när du väl investerar i något du behöver, ja då finns det tips nedan på att köpa det till bästa pris. :)

Här är mina bästa tips för att sälja och investera vinsten:

1. Använd rätt säljtjänst  - Olika säljtjänster är bra för olika varor. Kanske självklart, men det är lättare att sälja stora saker via t ex blocket eller FB Marketplace, än på Tradera och vice versa.

2.  Undersök Marknaden - Om du har specifika föremål eller kläder som du misstänker kan ett värde på andra hands marknaden pga av märke, samlarvärde eller populäritet så se till att göra efterforskning. Kolla avslutade annonser på Ebay eller Tradera för att bilda dig en uppfattning kring vad det kan vara värt och försök få ungefär samma om du har en likvärdig vara.

3. Bild & Beskrivning - Bra bilder och utförliga beskrivningar av det du säljer är ett måste för att få bästa bud/pris. Gärna dagsljus för rätt färgåtergivning, gärna närbilder på detaljer och/eller skavanker och detaljerad beskrivning och ärlighet om ev slitage. Om du kan hitta bilder där man ser plagget på en modell eller detaljbilder på små delar av t ex en köksmaskin så är det kanon att lägga till som komplement.

3. Separat Konto - Beroende på säljtjänst - se till att få in eller föra över pengarna du tjänar på ett separat konto. Detta även av säkerhetsskäl o du lämnar ut kontonr. Via Tradera kan du t ex erbjuda säker Direkt-betalning via Klarna till dina köpare och därmed välja ett konto som de ska betalas ut till. På det sättet har du full koll på vad som kommer in och ser pengarna växa. Sätter man in pengarna på lönekontot är det troligen mer frestande att använda dem till annat.

4. Spar Appar - Om du trots att du sätter in pengarna på ett separat konto har svårt att låta pengarna vara så kan det vara läge att använda dig av så kallade Spar Appar som du sätter in pengarna på. Jag har t ex appen Dreams som har ett konto i Ålandsbanken kopplat. På så sätt ser jag inte de pengarna men de finns sparade. Dreams appen har för övrigt andra roliga funktioner för sparande som t ex varje gång du har matlåda med dig till jobbet så för du över de pengar du sparade den lunchen.


När du väl bestämt dig för att något behöver inhandlas till dig eller hushållet så kan det vara bra att försöka vara ekonomisk och inte köpa i första bästa butik.

Här är mina bästa tips för att spendera mindre vid köp:

1. Jämför Priser - Detta säger ju sig självt men tåls att upprepas. Om du vet vad du letar efter eller vill köpa, se till att jämföra priser på nätet via prisjämförelse-sajter eller genom att själv googla runt och kolla reor och erbjudanden på det du är ute efter.

2. Handla på nätet - Personligen handlar jag det mesta på nätet, detta för att tillgängligheten är stor av butiker men även för att de oftast kan pressa priserna mer än i butiker på t ex märkesvaror.

2. Gå med i Paneler - Det finns flertalet paneler som man gå med i för att svara på enkäter för att få poäng som kan lösas ut till super-presentkort som går att använda hos de större kedjorna. M3 Panel är den bästa panelen jag har hittat hitintills som ger poäng relativt snabbt om man gör sina enkäter. Det som är fint med just M3 Panel (värvningslänk) är att man får en mindre summa poäng även för enkäter som inte passar din profil och att du kan värva vänner och bekanta och få poäng.

4. Anmäl dig till nyhetsbrev - De flesta webshopparna och butikerna har erbjudanden då och då. Om du är på jakt efter något speciellt, se till att anmäla dig för just den butiken och vänta på erbjudanden.Vissa butiker erbjuder rabattkod vid registrering.

5. Påminnelse om varukorg - De flesta stora webbutikerna har ofta en funktion där de påminner dig om du lagt något i din varukorg för att de vill ha kvar dig som kund. Om du är medlem och/eller varit inloggad när du lägger produkten i varukorgen och går till kassan utan att avsluta köpet, så kommer det ofta en påminnelse om att du har varor kvar. Och faktiskt är det så att många företag erbjuder en viss procent av med kod som kommer med påminnelse-mailet.

5. Köp Second Hand - Ibland kan just den dyra märkesjackan eller vinterstövlarna du vill investera i finnas i fint skick till ett mycket bättre pris om du letar runt lite på nätet på säljsajter och appar. Oftast kommer mode och stilar igen från tidigare årtionden så om du vill fortsätta hänga med i modet, läs på vad som är det senaste för nästa säsong och ge dig ut på jakt i Second Hand butiker. Ofta går det att hitta ett liknande It-plagg till betydligt bättre priser än de stora modehusen. Bra för miljön och plånboken!

6. Köp Kvalité - Oftast håller saker/plagg med bra kvalité mycket längre om man tar hand om dem på ett bra sätt. Bra för dig, och bra för miljön. Saker/kläder med starkt varumärke och kvalite kan man oftast räkna med att få ett bra andrahandsvärde på. Köp nytt eller begagnat och sälj vidare den dagen du tröttnar eller plagg växes ur.

7. Black Friday - Japp du läste rätt! "Hur kan hon rekommendera den största konsumtionshetsen någonsin!?" tänker du nu. Jo, på grund av ovanstående punkt. Så länge du har kollat på vad produkten har kostat innan BF så kan du faktiskt göra ett kap på den där soffan den växande familjen har velat byta upp sig till eller äntligen investera i en jacka som håller flera vintrar framåt.

Vad är era bästa tips för att sälja och köpa ekonomiskt?


***

English: In my opinion, Minimalism also goes hand in hand with an economical approach to saving, spending less, and making conscious and thoughtful purchases. I've sold things on Tradera(swedish Ebay) since 2007 but in most cases have always needed the money for something else, but nowadays I can afford to save the money and invest in what's needed. My last purchase was lightweight rainwear in superb quality, fully funded by what I earned on the sale of items and clothes I do not needed. This post is not an incentive to consume more but rather save more and when you do want to invest in something you need, then there are tips below to buy it at the best price. :)

Here are my best tips for selling and investing the profits:

1. Use the right selling tool - Different selling tools are good for different items. Perhaps it's easier to sell big things through, for example, the local selling pages or FB Marketplace, than Ebay and vice versa.

2. Research the Market - If you have specific items or clothing that you suspect has a value due to brand, collector value or popularity make sure you do research. Check out the sold section on Ebay or other selling platforms to form an idea of ​​what it might be worth and try to get about the same if you have an equivalent product.

3. Image & Description - Good pictures and detailed descriptions of what you are selling is a must to get the best bid / price. Use daylight for the right color display, preferably close-up details and / or defects and detailed description and honesty of possible wear and tear. If you can find pictures where a model is wearing the garment or detail on small pieces of a kitchenware from the brands site, it's perfect to add as a complement.

4. Separate Account - Depending on sales service - make sure to collect or transfer the money you earn on a separate account. This also for security reasons if you give out your account number. Via Tradera(swedish Ebay), you can, for example, offer secure direct payment via Klarna to your buyers and thus select an account for which they are to be paid out. That way you get a close look at what's coming in and seeing the money grow. If you put the money into the paycheck account, it is probably more tempting to use them.

5. Saving Apps - If you deposit the money into a separate account, and it's hard to keep the money there,  you can use the so-called Save Apps to deposit the money. For example, I have the app Dreams, which has an account linked to the Åland Bank. That way, I do not see the money but they are saved. The Dreams app also has other fun features for saving, for example, every time you have a lunchbox with you, so you get the money you saved that lunch. I believe only available in Sweden but other countries might have other versions.Once you decide that something needs to be purchased for you or the household, it may be good to try to be economical about it and not buy in the first store you see.

Here are my best tips for spending less when buying:

1. Compare Prices - This is said to be self-evident but repeatable. If you know what you are looking for or want to buy, make sure to compare prices online through price comparison sites or by yourself googling around and check out the listings and offers for what you are looking for.

2. Shop online - Personally, I mostly shop online, because the availability of stores are large on the web, but also because they usually push prices more than in physical stores such as branded goods.

3. Join Panels - There are several panels that you join in answering questionnaires to get points that can be exchanged to super-gift cards that can be used in the larger chains.
M3 Panel is the best panel I've found so far, which scores relatively quickly if you do their questionnaires. The good thing about the M3 Panel(refeeral link) is that you get a smaller amount of points even for surveys that do not fit your profile and also you can refeer friends and get points. I'm not sure if M3 Panel exists world wide.

4. Subscribe to newsletters - Most webshops and stores have offers every now and then. If you are looking for something special, be sure to sign up for that particular store and wait for offers. Some stores offer discount code upon registration.

5. Reminder of Shopping Cart - Most major online stores often have a feature where they remind you if you have added something to your shopping cart because they want you to stay as a customer. If you are a member and / or logged in when you add the product to the shopping cart and go to checkout without ending the purchase, you will often be reminded that you have items left. And in fact, many companies offer a certain percentage off with code that comes with the reminder email.

6. Buy Quality - Usually, things / clothes with good quality last much longer if you take care of them in a good way. Good for you, and good for the environment. Items / clothing with strong brand and quality can often be expected to get a good second hand value. Buy new or used and sell on the day you get tired or your clothes out-grow.

7. Black Friday - Yep you read right! "How can she recommend the largest consumer-weekend ever !?" you are thinking now? Yes, because of the above point. As long as you have looked at what the product has cost before BF, you can actually make a deal on that couch that the growing family has been wanting for a while or to finally invest in a jacket that lasts several winters.
What are your best tips for selling and buying economically? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar