söndag 17 september 2017

Minimalism 2.0

Sedan jag skrev mitt första inlägg om att leva mer minimalistiskt så drog jag verkligen i handbromsen på mina kläd- och skönhetsinköp! ....i nån månad eller två. Haha!

Men det senaste året är det mycket som har hänt på ett privat plan, bland annat min lilla son som tar fram nya sidor av mig och lär mig otroligt mycket, samt personliga utmaningar i min vardag som gör att fokuset skiftar och jag funderar mer och mer över vad som är viktigt för mig och hur jag vill att min lilla Familj ska leva.

Jag har även insett att minimalism är väldigt personligt. Minimalism har en ganska stor skala - från att leva utanför samhället i en liten stuga med odlingar och och egna höns till att leva shoppingfritt med normalstor billig bostad, aktieportfölj och tankar om att gå tidigt i pension. Men gemensamt finns många tankar på att dra ner på kostnader, leva mer hållbart och eller ekologiskt, spara mer, få mer tid över till annat och på kuppen kanske hitta sig själv? Motiven är många.

Minimalism, downshifting och att leva mer hållbart har fullkomligt exploderat det senaste året. Eller så upplever jag det iallafall. Det gör det även lättare att hitta likasinnade på sociala medier och Facebook-grupper. Det går att få så mycket inspiration och tips, vilket gör att man blir mer peppad till att rensa den där lådan en regnig tisdagskväll. Just nu rensas det ut skor, skor och mer skor. Och känslan efter att ha rensat ut lite saker är oslagbar.

"Men du måste ju ha hur mycket skönhetsprodukter som helst hemma"? Japp det har jag! Inte så mycket minimalism där inte. Men det är ju faktiskt en sak som ger mig glädje och passion. Om vi mår bra av något, behåll det då. Sedan tycker jag att naturlig/ekologisk hudvård bidrar till en bättre värld för många och vårt jordklot. Det finns andra saker som jag inte behöver i mitt liv som jag kan sortera ut.

Varför vill jag se mer minimalism i mitt liv? Det finns många svar på det. Sinnesfrid när det inte är stökigt överallt, en mer koordinerad garderob och lådor som inte är överfulla, att kunna spara mer pengar för framtiden och för att kunna uppleva saker, för att leva mer hållbart och skona miljön, att köpa bättre kvalite och ekologiskt istället för slit-och-släng och för att kunna uppskatta de få saker jag faktiskt köper.

Är du intresserad av minimalism? Varför vill du leva mer minimalistiskt? Berätta! :)

***

English: Since I wrote my first post about minimalism, I really put the brakes on my beauty and clothing purchases! .... for a month or two. Haha!

But in the past year, much has happened for me, including my little son who brings up new sides of me and teaches me incredibly much, as well as personal challenges in my everyday life that make the focus shift and I'm thinking more and more over what matters to me and how I want my little family to live.


I have also realized that minimalism is very personal. Minimalism has a fairly large scale - from living off the grid in a small cottage with farms and chickens to living a shopping free life with normally cheap housing, stock portfolio and thoughts of retiring early. But in common there are many thoughts on reducing costs, living more sustainably and/or ecologically, saving more, getting more time over to other things, and maybe find your self? The motives are many.


Minimalism, downshifting and living more sustainable have completely exploded in the last year. Or, at least, that's my experience. It also makes it easier to find similar people on social media and Facebook groups. You can get so much inspiration and tips, which makes you more excited to declutter that drawer on a rainy Tuesday night. Right now, shoes, shoes and more shoes are cleared out. And the feeling of decluttering things is unbeatable.


"But you have to have a lot of beauty products at home"? Yes I have! Not so much minimalism there. But it's actually a thing that gives me joy and passion. If we feel good, keep it. I also think that natural / organic skin care contributes to a better world for many and our earth. There are other things I do not need in my life that I can declutter.


Why do I want to see more minimalism in my life? There are many answers to that. A great feeling when it's not messy everywhere, a more coordinated wardrobe and non-overcrowded drawers, saving more money for the future and experiencing things, living more sustainable and cherishing the environment, buying better quality and organic instead of wear and tear and to appreciate the few things I actually buy.


Are you interested in minimalism?
Why do you want to live in a more minimalist way? Tell me! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar